Yazdır

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINOVA, GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ
SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR


1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (5.110 da, 4 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (4.473 da, 8 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.808 da, 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 11.391 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 14 parti halinde kiraya verilecektir.

2- İhale, 12/12/2019 Perşembe günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 19/12/2019 Perşembe günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.

3- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

2020 YILI PATATES TOHUMLUĞU ÜRETİMİ İÇİN KİRAYA VERİLECEK ALANLAR

İŞLETME ADI

PARTİ NO

PARSEL NO

Sulama Sistemi

PARSEL ALANI(da)

Muhammen Bedel (TL/da)

Muhammen Bedel Toplam (TL)

Geçici Teminat %5 (TL)

ALTINOVA

1

61*83

Center Pivot

365

600

219.000

21.900,00

61*84

Center Pivot

365

600

219.000

TOPLAM

730

438.000

2

70*28

Center Pivot

365

600

219.000

43.800,00

70*29

Center Pivot

365

600

219.000

70*30

Center Pivot

365

600

219.000

70*37

Center Pivot

365

600

219.000

TOPLAM

1460

876.000

3

75*5

Center Pivot

365

600

219.000

43.800,00

75*11

Center Pivot

365

600

219.000

75*12

Center Pivot

365

600

219.000

75*13

Center Pivot

365

600

219.000

TOPLAM

1460

876.000

4

76*9

Center Pivot

365

600

219.000

43.800,00

76*10

Center Pivot

365

600

219.000

76*18

Center Pivot

365

600

219.000

76*19

365

600

219.000

TOPLAM

1460

876.000

İŞLETME TOPLAMI

5.110

600

3.066.000

153.300,00

GÖZLÜ

1

18*1

Yarı Sabit Yağmurlama

217

900

195.300

31.095,00

18*2

Yarı Sabit Yağmurlama

241

900

216.900

29*4

Yarı Sabit Yağmurlama

233

900

209.700

TOPLAM

691

621.900

2

19*8

Yarı Sabit Yağmurlama

226

900

203.400

19.080,00

19*13*1

Yarı Sabit Yağmurlama

198

900

178.200

TOPLAM

424

381.600

3

28*5

Yarı Sabit Yağmurlama

259

900

233.100

29.295,00

28*7

Yarı Sabit Yağmurlama

165

900

148.500

28*16

Yarı Sabit Yağmurlama

227

900

204.300

TOPLAM

651

585.900

4

20*15

Yarı Sabit Yağmurlama

239

700

167.300

16.660,00

20*16

Yarı Sabit Yağmurlama

237

700

165.900

TOPLAM

476

333.200

5

27*2

Yarı Sabit Yağmurlama

225

700

157.500

15.820,00

27*4

Yarı Sabit Yağmurlama

227

700

158.900

TOPLAM

452

316.400

6

21*4

Yarı Sabit Yağmurlama

236

700

165.200

23.030,00

21*8

Yarı Sabit Yağmurlama

183

700

128.100

21*9

Yarı Sabit Yağmurlama

239

700

167.300

TOPLAM

658

460.600

7

30*8

Yarı Sabit Yağmurlama

245

900

220.500

20.835,00

30*16

Yarı Sabit Yağmurlama

218

900

196.200

TOPLAM

463

416.700

8

30*9

Yarı Sabit Yağmurlama

211

900

189.900

29.610,00

30*10

Yarı Sabit Yağmurlama

236

900

212.400

30*13

Yarı Sabit Yağmurlama

211

900

189.900

TOPLAM

658

592.200

İŞLETME TOPLAMI

4.473

829

3.708.500

185.425,00

KONUKLAR

1

MERKEZ -7

Yarı Sabit Yağmurlama

432

680

293.760

27.472,00

MERKEZ-8/A

Yarı Sabit Yağmurlama

376

680

255.680

TOPLAM

808

549.440

2

Derin Kuyu 1 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

86

680

58.480

34.000,00

Derin Kuyu 2 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

175

680

119.000

Derin Kuyu 5 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

175

680

119.000

Derin Kuyu 7 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

148

680

100.640

Derin Kuyu 8 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

144

680

97.920

Derin Kuyu 10 / A

Yarı Sabit Yağmurlama

272

680

184.960

TOPLAM

1.000

680

680.000

İŞLETME TOPLAMI

1.808

1.229.440

61.472,00

GENEL TOPLAMI

11.391

8.003.940

400.197,00

4- Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).

İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.
5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 12/12/2019 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.
6-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sk.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.
7-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Olunur.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No:62/Bakanlıklar/ANKARA
Tel: 0 312 417 84 70-80
Fax: 0 312 417 78 39