Yazdır

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1 -Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

2 -İhale 08.12.2016 Perşembe günü saat 14.00’ de başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3 -Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, 08.12.2016 tarihinden önce Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat 3 yıllık ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.

4 -İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a)Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

b)Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

c)İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

d)Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

5 -İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

6 -İhaleye girecekler gerekli evrakları 07.12.2016 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SULU TARIM - KURU TARIM - DÜKKAN VE KAHVEHANE

TAŞINMAZLARININ İHALE LİSTESİ

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE LİSTESİ

SIRA NO

MAHALLESİ

MEVKİİ

ADA

PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

M2

CİNSİ

YILLIK / AYLIK

KİRA SÜRESİ

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

ALAŞAR

AYVA

105

22

5.590

TARLA

YILLIK

3 YIL

180,00

20,00

2

ALAŞAR

AYVA

105

23

8.384

TARLA

YILLIK

3 YIL

270,00

25,00

3

BALCI

109

1

639

TARLA

YILLIK

3 YIL

150,00

15,00

4

BALCI

KÖY İÇİ

495

5.068

TARLA

YILLIK

3 YIL

1.120,00

105,00

5

BALCI

108

5

628

TARLA

YILLIK

3 YIL

150,00

15,00

6

BALCI

113

13

1.759

TARLA

YILLIK

3 YIL

300,00

30,00

7

BALCI

127

2

2.219

TARLA

YILLIK

3 YIL

200,00

20,00

8

BALCI

128

1

2.880

TARLA

YILLIK

3 YIL

500,00

45,00

9

BUĞDAYLI

DEĞİRMEN TARLA

124

10.950

TARLA

YILLIK

3 YIL

400,00

40,00

10

GEBEÇINAR

AHLATLIK

560

8.600

TARLA

YILLIK

3 YIL

3.500,00

315,00

11

HAFIZHÜSEYİNBEY

BALLIKAYA

979

7.840

TARLA

YILLIK

3 YIL

400,00

40,00

12

KARAAĞAÇALAN

119

1

9.504

TARLA

YILLIK

3 YIL

2.000,00

180,00

13

KÖRPEAĞAÇ

HALKALI

669

13.600

TARLA

YILLIK

3 YIL

750,00

70,00

14

KÜÇÜKSOĞUKLAR

KARATOPRAKLAR

335

29.550

TARLA

YILLIK

3 YIL

3.910,00

355,00

15

MURATLAR

KÖY YERİ

1109

88.124

TARLA

YILLIK

3 YIL

15.500,00

1.395,00

16

OSMANPAZAR

SARPDERE

364

24.000

TARLA

YILLIK

3 YIL

4.800,00

435,00

17

OSMANPAZAR

107

1

1.802

ARSA

YILLIK

3 YIL

500,00

45,00

18

SARIKÖY

İSMAİL SEZEN SOKAK NO:22

13

DÜKKAN

AYLIK

3 YIL

260,00

285,00

19

ULUKIR

KOCAKIZILCIK

105

2

8.299

TARLA

YILLIK

3 YIL

500,00

45,00

20

REŞADİYE

1441

16

1.028

TARLA

YILLIK

3 YIL

300,00

30,00