Yazdır

T.C.

NAZİLLİ

İCRA DAİRESİ

2019/161 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İli Sultanhisar İlçesi 107 Ada 6 Parsel İncealan Mahallesi Mersin yanı Mevkii 24.945,19 m2 Yüzölçümlü İncir Bahçesi niteliğindeki taşınmaz Ayşe ÇİÇEK adına kayıtlı ve hisse oranı 1/4'tür taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında orta yaşlı orta profilli %25-30 meyilli kıraç 3. sınıf tarım arazilerindendir tapuda ve halen incir bahçesi vasfında olup, üzerinde 15-20 yaşlarında ekonomik verim çağında toplam 380 adet incir ağacı ile 20-60 yaşlarında 43 adet zeytin ve henüz ekonomik verim çağında olmayan 3-8 yaşlarında 65 adet incir fidanı mevcuttur kıraç olduğu için incir kestane zeytin asma v.b susuz şartalra uygun olan ürün çeşitlerin ziratini yapmaya elverişlidir toprak yolu mevcut olup asfalt yola ve mahalle merkezine 6,5km, mesafede ulaşım durumu normal köy yerleşim alanı dışında talep ve tercih edilen arazilerdendir, taşınmazın toplam değeri 324,287.47.-TL. olup borçlunun 1/4 hissesinin değeri 81,071.86.-TL.'dır.
Yüzölçümü : 6,236.30 m2 (Borçlunun 1/4 hissesinin yüzölçümü)
Kıymeti : 81.071,86 TL. (Borçlunun 1/4 hissesinin değeri)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İli Sultanhisar İlçesi 101 Ada 138 Parsel Sayılı İncealan Mahallesi Dağ Mevkii 12.243,77 m2 Yüzölçümlü Elmalık Kestanelik niteliğindeki taşınmaz Ayşe ÇİÇEK adına kayıtlı ve hisse oranı 1/7'dir taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında orta taşlı orta profilli %15-20 meyilli kıraç 3. sınıf tarım arazilerindendir tapuda Elmalık-Kestanelik vasfında iken halen Kestanelik vasfında olup üzerinde 25-80 yaşlarında ekonomik verim çağında toplam 130 adet kestane ağacı vardır kıraç olduğu için incir kestane asma zeytin v.b susuz şartalra uygun olan ürün çeşitlerin ziratini yapmaya elverişlidir yolu mevcut olup asfalt yola ve mahalle merkeine 8,5km mesafede ulaşım durumu normal köy yerleşim alanı dışında talep ve tercih edilen arazilerdendir taşınmazın değeri 306,094.25.-TL. olup borçlunun 1/7 hissesinin değeri 43,727.75.-TL.'dır.
Yüzölçümü : 1.749,11 m2 (Borçlunun 1/7 hissesinin yüzölçümü)
Kıymeti : 43.727,75 TL (Borçlunun 1/7 hissesinin değeri)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. madde gereğince " İş bu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı ve kayıtlı
adreslerine teblige gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda ve mernis sisteminde kayıtlı olmayanlar içinde tebligat yapılamaması halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/161 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2020