Yazdır
NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sultanhisar İncealan'da 6236 m² tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

NAZİLLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01126874
Şehir : Aydın / Sultanhisar
Semt-Mahalle : İNCEALAN MAH. / SULTANHİSAR
: 6236
Yayınlandığı Gazeteler

ADALET 06.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/161 TLMT
Muhammen Bedeli
:
81,071 TL
Birinci Satış Günü
:
16.03.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
16.04.2020 11:00
Satış Yeri
:
Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

NAZİLLİ

İCRA DAİRESİ

2019/161 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İli Sultanhisar İlçesi 107 Ada 6 Parsel İncealan Mahallesi Mersin yanı Mevkii 24.945,19 m2 Yüzölçümlü İncir Bahçesi niteliğindeki taşınmaz Ayşe ÇİÇEK adına kayıtlı ve hisse oranı 1/4'tür taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında orta yaşlı orta profilli %25-30 meyilli kıraç 3. sınıf tarım arazilerindendir tapuda ve halen incir bahçesi vasfında olup, üzerinde 15-20 yaşlarında ekonomik verim çağında toplam 380 adet incir ağacı ile 20-60 yaşlarında 43 adet zeytin ve henüz ekonomik verim çağında olmayan 3-8 yaşlarında 65 adet incir fidanı mevcuttur kıraç olduğu için incir kestane zeytin asma v.b susuz şartalra uygun olan ürün çeşitlerin ziratini yapmaya elverişlidir toprak yolu mevcut olup asfalt yola ve mahalle merkezine 6,5km, mesafede ulaşım durumu normal köy yerleşim alanı dışında talep ve tercih edilen arazilerdendir, taşınmazın toplam değeri 324,287.47.-TL. olup borçlunun 1/4 hissesinin değeri 81,071.86.-TL.'dır.
Yüzölçümü : 6,236.30 m2 (Borçlunun 1/4 hissesinin yüzölçümü)
Kıymeti : 81.071,86 TL. (Borçlunun 1/4 hissesinin değeri)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İli Sultanhisar İlçesi 101 Ada 138 Parsel Sayılı İncealan Mahallesi Dağ Mevkii 12.243,77 m2 Yüzölçümlü Elmalık Kestanelik niteliğindeki taşınmaz Ayşe ÇİÇEK adına kayıtlı ve hisse oranı 1/7'dir taşınmaz kumlu-tınlı toprak yapısında orta taşlı orta profilli %15-20 meyilli kıraç 3. sınıf tarım arazilerindendir tapuda Elmalık-Kestanelik vasfında iken halen Kestanelik vasfında olup üzerinde 25-80 yaşlarında ekonomik verim çağında toplam 130 adet kestane ağacı vardır kıraç olduğu için incir kestane asma zeytin v.b susuz şartalra uygun olan ürün çeşitlerin ziratini yapmaya elverişlidir yolu mevcut olup asfalt yola ve mahalle merkeine 8,5km mesafede ulaşım durumu normal köy yerleşim alanı dışında talep ve tercih edilen arazilerdendir taşınmazın değeri 306,094.25.-TL. olup borçlunun 1/7 hissesinin değeri 43,727.75.-TL.'dır.
Yüzölçümü : 1.749,11 m2 (Borçlunun 1/7 hissesinin yüzölçümü)
Kıymeti : 43.727,75 TL (Borçlunun 1/7 hissesinin değeri)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/03/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Yeşilyurt Mah. 380 Sok No 2 Kat 4 ( Nazilli Vergi Dairesi 4.Kat) NAZİLLİ / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK 127. madde gereğince " İş bu satış ilanı ilgililerin tapu kaydında yazılı ve kayıtlı
adreslerine teblige gönderilmiş ancak adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri tapuda ve mernis sisteminde kayıtlı olmayanlar içinde tebligat yapılamaması halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/161 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2020