Yazdır

T.C.SİVAS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2016/26 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, Damlacık köyü, 102 Ada, 12 Parsel nolu taşınmazdır. Tarla vasıflı taşınmaz düzenli olarak tarımda kullanıldığı ekonomik değere ve ekonomik fayda sağlama özelliğine sahip eğimlerinin tarıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 17.750,31 m2
İmar Durumu : Belediye mücavir alanı ve imar planı dışında kalmaktadır. Plansız alanlar tip imar yönetmelineliği hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 17.750,31 TL
KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 27/08/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 27/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : Sivas Adliyesi Satış Memurluğu Kalemi

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, Damlacık köyü, 107 Ada, 21 Parsel nolu taşınmazdır. Tarla vasıflı taşınmaz düzehli olarak tarımda kullanıldığı ekonomik değere ve ekonomik fayda sağlama özelliğene sahip eğimlerinin tarıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 41.614,25 m2
İmar Durumu : Belediye mücavir alanı ve imar planı dışında kalmaktadır. Plansız alanlar tip imar yönetmelineliği hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 41.614,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 SK 22. Mad. 2 fıkra (a) bendi uygulamasına tabidir.

1. Satış Günü : 27/08/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 27/09/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : Sivas Adliyesi Satış Memurluğu Kalemi

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sivas İl, Merkez İlçe, Damlacık köyü, 115 Ada, 13 Parsel nolu taşınmazdır. Tarla vasıflı taşınmaz düzehli olarak tarımda kullanıldığı ekonomik değere ve ekonomik fayda sağlama özelliğene sahip eğimlerinin tarıma uygun olduğu tespit edilmiştir. Kuru tarım arazisidir.

Yüzölçümü : 14.348,28 m2
İmar Durumu : Belediye mücavir alanı ve imar planı dışında kalmaktadır. Plansız alanlar tip imar yönetmelineliği hükümlerine tabidir.
Kıymeti : 28.696,56 TL
KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 27/08/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 27/09/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri : Sivas Adliyesi Satış Memurluğu Kalemi

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/26 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/07/2019 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.