Yazdır

T.C.
ŞARKÖY
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2019/3 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mursallı Mahallesi KöyiçiMevkiinde bulunan 302 ada 7 parsel numaralı taşınmaz tapuda arsavasıflı, taşınmazınüzerinde herhangi bir yapı veya muhtesat bulunmamaktadır. Taşınmaz köy içinde olup,yol, su elektrdik, telefon ve çöp hizmetleri sunulmaktadır.Kanalizasyon alt yapılı henüz oluşmamıştır. Arsa üzerine %75inşaat alanı,bina yüksekliği 6,50 metre ve iki kat bina yapılabilmektedir.
Adresi : Mursallı Mah. Şarköy/TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 256,79 m2
Arsa Payı : Tam
Kıymeti : 15.407,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İstanbul 21. İcra Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih 2019/8033 Esas
Sayılı hissedar Gülden Hürcan aleyhine haciz şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 13:00 - 13:05 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 13:00 - 13:05 arası
Satış Yeri : Şarköy Adliyesi Bodrum Alt Kat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mursallı Mahallesi Alçakbağlar Mevkiinde bulunan 190 ada 47parsel numaralı parsel tapuda bağ vasıflı, taşınmazınüzerinde6 adetzeytin,1.750 adet bağ omçası, 14 adet kiraz, 2 adet ceviz,5 adet kaysı ve 1 adet ayva ağacıbulunmaktadır. Araziye yol ihtiyacının komşu parsellerden sağlandığı, arazinin hali hazırda durumu meyve bahçesi tarımına uygun olupdikili tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Adresi : Mursallı Mah. Şarköy/TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 8.974,79 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 133.072,48 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-Taşınmazın tapu kaydında"Üzerindeki bağ Recep Kızı Mirem GÖK tarafından yetiştirilmiştir" şeklinde muhtesat şerhi bulunmaktadır.
2-İstanbul 21. İcra Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih 2019/8033 Esas
sayılı hissedar Gülden Hürcan aleyhine haciz şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 13:10 - 13:15 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 13:10 - 13:15 arası
Satış Yeri : Şarköy Adliyesi Bodrum Alt Kat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mursallı Mahallesi Alçakbağlar Mevkiinde bulunan 190 ada 51 parsel numaralı taşınmaz tapuda tarla vasıflı, taşınmazüzerinde53 adetzeytin,3.700 adet bağ omçası, 49 adet kiraz, 16 adet ceviz,5 adet kaysı ve 1 adet armut ve 1 adet ayva ağacıbulunmaktadır. Araziye yol ihtiyacının komşu parsellerden sağlandığı, arazinin hali hazırda durumu meyve bahçesi tarımına uygun olupdikili tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Adresi : Mursallı Mah. Şarköy/TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 15.529,21 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 259.650,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İstanbul 21. İcra Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih 2019/8033 Esas
Sayılı hissedar Gülden Hürcan aleyhine haciz şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 13:20 - 13:25 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 13:20 - 13:25 arası
Satış Yeri : Şarköy Adliyesi Bodrum Alt Kat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İl, Şarköy İlçe, 190 Ada, 46 Parsel, MURSALLI Mahalle/Köy, Alçak Bağlar Mevkii, Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Mursallı Mahallesi Alçakbağlar Mevkiinde bulunan 190 ada 46 parsel numaralı 3.353,65 m2 yüzölçümlü tapuda bağ vasıflı taşınmaz üzerinde150 adetbağ omçası,1 adet ceviz ve 2 adetmuhtelifağaç bulunmaktadır. Araziye yol ihtiyacının komşu parsellerden sağlandığı, arazinin hali hazırda durumu meyve bahçesi tarımına uygun olupdikili tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca taşınmazın tapu kaydında"Üzerindeki bağ Recep oğlu Hüseyin DADİktarafından yetiştirilmiştir" şeklinde muhtesat şerhi bulunmaktadır.
Adresi : Mursallı Mah. Şarköy/TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 3.353,65 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 42.993,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-Taşınmazın tapu kaydında "Üzerindeki bağ Recep oğlu Hüseyin DADİKtarafından yetiştirilmiştir" şeklinde muhtesat şerhi bulunmaktadır.
2-İstanbul 21. İcra Müdürlüğünün 16/04/2019 tarih 2019/8033 Esas
sayılı hissedar Gülden Hürcan aleyhine haciz şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 16/12/2019 günü 13:30 - 13:35 arası
2. Satış Günü : 13/01/2020 günü 13:30 - 13:35 arası
Satış Yeri : Şarköy Adliyesi Bodrum Alt Kat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/10/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.