Yazdır

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

81 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

MADDE-1 iHALENiN NiTELiGi, iHALENiN YERi VE iŞiN MiKTARI:Tarımsal faaliyet niteliğinde, Ayaspaşa Mahallesi Atatürk Alanı No:32 Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile, 81 adet taşınmaz 17/10/2019 Perşembe günü ilanın 2. Sayfasında belirtilen saatte sıra numarasına göre ihalesi yapılacaktır.
MADDE-2 TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL) : Kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler ilan metninin 2. sayfasında gösterilmiştir. Gerçekleşen Kira Bedeline %18 KDV ayrıca hesaplanır.
MADDE-3 KİRALAMA DÖNEMİ: Taşınmaz malın kira süresi 1 yıl (2019-2020)’ dır.
MADDE-4TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 16/10/2019 saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen parsellerin tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcılar Geçici Teminat Bedellerini ihale bitiminden sonra alabilirler.
MADDE-5 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.
b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve şartname bedeli Makbuzunu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir belge.
Gerçek Kişi;1-Kimlik Fotokopisi 2-Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemine ait Belge
Kooperatifler;1-İmza Sirkülerini, Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi (Zirai Faaliyet)
Şirketler;1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi(Zirai Faaliyet) 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 4-Şirket Yetki Belgesi 5-Şirket Ortaklığı var ise Ticaret Sicil Gazetesi
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.
c- Şartname Bedeli bedeli;50,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
MADDE-6 İstekliler, son başvuru tarihi; 16/10/2019 Çarşamba günü Saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesiverilecektir. Sayfa1/2

S.No Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat(TL) İhale Saati
1 Bahçedere 341 6,700.00 Tarla 693.00 20.79 09:00
2 Bahçedere 391 5,090.00 Tarla 534.45 16.03 09:05
3 Bahçedere 498 1,420.00 Tarla 149.10 4.47 09:10
4 Bahçedere 179 1,540.00 Tarla 154.00 4.62 09:15
5 Bahçedere 549 31,057.77 Tarla 4,686.00 140.58 09:20
6 Bahçedere 115 6,290.00 Tarla 528.00 15.84 09:25
7 Bahçedere 614 5,440.00 Tarla 571.20 17.14 09:30
8 Bahçedere 666 9,580.00 Çayır 1,005.90 30.18 09:35
9 Bahçedere 314 2,440.00 Tarla 256.20 7.69 09:40
10 Bahçedere 550 45,939.25 Tarla 6,050.00 181.50 09:45
11 Bahçedere 563 4,200.00 Tarla 341.00 10.23 09:50
12 Bahçedere 203 4,720.00 Tarla 709.50 21.29 09:55
13 Demirler 1190 11,000.00 Tarla 1,650.00 49.50 10:00
14 Demirler 787 19,500.00 Tarla 2,530.00 75.90 10:05
15 Demirler 701 33,100.00 Tarla 7,700.00 231.00 10:10
16 Demirler 696 43,625.00 Tarla 7,150.00 214.50 10:15
17 Demirler 835 1,600.00 Çayır 132.00 3.96 10:20
18 Demirler 915 6,000.00 Tarla 528.00 15.84 10:25
19 Demirler 840 4,400.00 Çayır 363.00 10.89 10:30
20 Göçerler 1017 4,000.00 Tarla 341.00 10.23 10:35
21 Göçerler 1320 31,875.00 Tarla 6,050.00 181.50 10:40
22 Göçerler 1516 9,875.00 Tarla 1,930.50 57.92 10:45
23 Göçerler 1931 14,250.00 Çayır 2,552.00 76.56 10:50
24 Göçerler 1948 11,180.00 Tarla 2,013.00 60.39 10:55
25 Göçerler 216 22,880.00 Tarla 3,685.00 110.55 11:00
26 Göçerler 2369 5,125.00 Çayır 434.50 13.04 11:05
27 Göçerler 2640 18,750.00 Çayır 3,613.50 108.41 11:10
28 Göçerler 449 8,875.00 Çayır 704.00 21.12 11:15
29 Göçerler 747 4,000.00 Tarla 341.00 10.23 11:20
30 Kadıköy 718 22,048.00 Tarla 3,833.50 115.01 11:25
31 Kadıköy 1335 12,080.00 Ham toprak 979.00 29.37 11:30
32 Kadıköy 556 4,256.00 Tarla 374.00 11.22 11:35
33 Karabürçek 120 38,800.00 Çayır 12,100.00 363.00 11:40
34 Karabürçek 304 17,750.00 Tarla 6,270.00 188.10 11:45
35 Osmanlı 1042 7,178.00 Tarla 1,936.00 58.08 13:05
36 Osmanlı 468 7,780.00 Tarla 2,040.50 61.22 13:10
37 Osmanlı 1251 11,200.00 Bağyeri 3,905.00 117.15 13:15
38 Osmanlı 377 12,500.00 Tarla 4,345.00 130.35 13:20
39 Osmanlı 286 28,500.00 Tarla 11,550.00 346.50 13:25
40 Osmanlı 789 31,500.00 Tarla 8,805.50 264.17 13:30
41 Osmanlı 1451 48,750.00 Tarla 10,725.00 321.75 13:35
42 Osmanlı 1178 61,200.00 Çayır 8,910.00 267.30 13:40
43 Osmanlı 809 11,250.00 Tarla 1,138.50 34.16 13:45
44 Osmanlı 1447 2,200.00 Bağyeri 935.00 28.05 13:50
45 Osmanlı 1442 21,750.00 Tarla 4,950.00 148.50 13:55
46 Sofular 697 33,750.00 Tarla 9,625.00 288.75 14:00
47 Sofular 336 35,500.00 Tarla 6,655.00 199.65 14:05
48 Sofular 447 29,000.00 Tarla 7,172.00 215.16 14:10
49 Sofular 25 9,000.00 Tarla 1,936.00 58.08 14:15
50 Sofular 343 21,000.00 Tarla 6,765.00 202.95 14:20
51 Sofular 102/10 1,022.00 Tarla 115.50 3.47 14:25
52 Sofular 674 50,140.00 Tarla 16,830.00 504.90 14:30
53 Sofular 1070 7,933.00 Tarla 643.50 19.31 14:35
54 Servi 983 3,500.00 Bahçe 367.50 11.03 14:40
55 Servi 371 5,860.00 Tarla 467.50 14.03 14:45
56 Servi 248 1,680.00 Tarla 176.40 5.29 14:50
57 Servi 235 1,160.00 Tarla 121.80 3.65 14:55
58 Servi 13 9,500.00 Tarla 997.50 29.93 15:00
59 Servi 614 1,200.00 Çayır 126.00 3.78 15:05
60 Servi 615 3,200.00 Çayır 336.00 10.08 15:10
61 Servi 835 1,600.00 Çayır 168.00 5.04 15:15
62 Servi 617 1,200.00 Çayır 126.00 3.78 15:20
63 Servi 545 1,400.00 Çayır 147.00 4.41 15:25
64 Servi 619 2,400.00 Çayır 252.00 7.56 15:30
65 Servi 364 2,760.00 Tarla 289.80 8.69 15:35
66 Servi 546 3,200.00 Çayır 336.00 10.08 15:40
67 Büyükyoncalı 555 10,375.00 Tarla 1,089.38 32.68 15:45
68 Büyükyoncalı 126 2,312.00 Tarla 242.76 7.28 15:50
69 Büyükyoncalı 180 4,875.00 Tarla 385.00 11.55 15:55
70 Büyükyoncalı 728 2,625.00 Tarla 385.00 11.55 16:00
71 Büyükyoncalı 2808 3,875.00 Tarla 330.00 9.90 16:05
72 Büyükyoncalı 2839 3,125.00 Tarla 275.00 8.25 16:10
73 Büyükyoncalı 2849 11,250.00 Tarla 935.00 28.05 16:15
74 Büyükyoncalı 2855 12,875.00 Tarla 1,067.00 32.01 16:20
75 Büyükyoncalı 2866 5,375.00 Tarla 429.00 12.87 16:25
76 Büyükyoncalı 2882 7,500.00 Tarla 1,705.00 51.15 16:30
77 Büyükyoncalı 1981 6,250.00 Tarla 495.00 14.85 16:35
78 Büyükyoncalı 3307 2,875.00 Tarla 654.50 19.64 16:40
79 Büyükyoncalı 3275 8,000.00 Tarla 1,760.00 52.80 16:45
80 Büyükyoncalı 1007 5,000.00 Tarla 396.00 11.88 16:50
81 Büyükyoncalı 1010 6,875.00 Tarla 550.00 16.50 16:55 Sayfa2/2