Yazdır

T.C.
ŞANLIURFA 2. İCRA DAİRESİ

DOSYA NO: 2019/1278 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Akçahisar Mah. 115 Ada, 5 Parselde kayıtlı Tarla vasıflı taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz 50.767,81 M2 alanlı Tarla vasıflı olup tam hisseli olan taşınmazdır. Toprak yapısı itibari ile killi-tınlı bir yapıya sahip %10-15 eğimli; Tuzluluk, çoraklık, erozyon ve drenaj sorunu olmayan organik maddece kırmızı toprak grubunda olup orta profili sulu tarım arazisi vasfında olup keşif günü itibariyle hasadı yapılmış pamuk arazisi olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede sulu tarım yapılmakta olup, parselin kadastro yoluna cephesi bulunmaktadır.
Adresi : Akçahisar Mah. 115 Ada 5 Nolu Parsel Karaköprü / ŞANLIURFA
Yüzölçümü : 50.767,81 m2 Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz mücavir alan sınırları içerisinde ancak imar planı dışında yer alan, plansız alanda'' Tarla
'' vasıflı taşınmazdır. Karaköprü Belediyesi sınırlarında bulunmaktadır.
Kıymeti : 507.678,10 TL ( Taşınmazın değeri: Şanlıurfa 2.İcra Huk. Mah. 2019/378 E. 2019/359 K. Sayıı
ilamı ile belirtilmiştir. )
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 10/12/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 06/01/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204İl Göç İdaresi Karşısı Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans Salonu) -Haliliye/Şanlıurfa
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- ( İ.İ.K.127 MAD.GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1278 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.