Yazdır

T.C.
SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞU

2018/40 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Karışlar mahallesi, Gölceğiz mevkii,105 Ada, 20 Parsel, tarla vasfında olup, %30 eğimli olup, mevcut kullanımında işlemeli tarım yapılan kuru tarım arazisidir.
Adresi :
Yüzölçümü : 4.070,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 35.409,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 28/01/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : SAMSUN 2 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi,Karışlar mahallesi,Gölceğiz mevkii, 105 Ada, 37 Parsel,tarla vasfında kayıtlı olup, %37 eğimli olup,örtü toprak derinliğine sahip ve mevcut kullanımında işlemeli tarım yapılan kuru tarım arazisidir.
Adresi :
Yüzölçümü :653,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 5.681,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 28/01/2020 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : SAMSUN 2 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İli, Tekkeköy İlçesi,Karışlar mahallesi, Gölceğiz mevkii 105 Ada, 38 Parsel, tapuda tarla vasfında kayıtlı olup, %30 eğimli olup, büyük toprak grubu olarak kahverengi orman toprağı grubunda ve mevcut kullanımında işlemeli tarım yapılan kuru tarım arazisidir.
Adresi :
Yüzölçümü : 9.618,00 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu :
Kıymeti : 124.767,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 27/12/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 28/01/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : SAMSUN 2 SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminat miktarını memurluğumuzun Samsun Vakıflar Bankası İcra Dairelerine bakmakla yetkili şubesinde mevcut TR 89 0001 5001 5800 7300 7319 55 sayılı hesaba yatırılması gerekmektedir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
Hissesi %20 den az olan hissedarlar ihaleye katılabilmek için hissesi ile %20 arasındaki farkı teminat olarak yatıracaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.