Yazdır
KAVAK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Samsun/Kavak'ta 5.277 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

KAVAK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983505
Şehir : Samsun / Kavak
Semt-Mahalle : BEKDEMİR MAH. / KAVAK
: 5277
Yayınlandığı Gazeteler

SAMSUN 19.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
27,044 TL
Birinci Satış Günü
:
22.05.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
26.06.2019 09:30
Satış Yeri
:
MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KAVAK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 107 Ada, 46 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, TEKKE YERİ Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup %15 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 107 Ada, 46 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 5.277,00 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 27.044,62 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 133 Ada, 96 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, KALEDİBİ Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup %10 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 133 Ada, 96 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 2.194,00 m2
Arsa Payı : Tapu kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 11.244,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 09:45 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 09:45 - 09:55 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 113 Ada, 7 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, DOĞRULDERE Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında tarla olarak geçmekte olup taşınmaz %3 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, işlemeli tarıma uygun olduğu, kıymet takdirinde boz halde bulunmaktadır.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 113 Ada, 7 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 2.153,78 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 13.245,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 2078 Parsel, KÖSELLİ Mahallesi, GÜMELLEZ Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup %20 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 2078 Parsel, KÖSELLİ Mahallesi
Yüzölçümü : 7.717,68 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 39.558,24 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 113 Ada, 8 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, DOĞRULDERE Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında yol olarak geçmekte olup, dava konusu taşınmaz %3 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğuve tarım arazi vasfındadır.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 113 Ada, 8 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 263,22 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.618,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 102 Ada, 9 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, BOSTANCAK Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup %10 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 102 Ada, 9 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 4.617,00 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 23.662,12 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZ İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI - null null / null
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 136 Ada, 2 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz bahçe vasfında olup %5 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 136 Ada, 2 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 1.139,36 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 5.839,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 137 Ada, 32 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz ahşap samanlık ve bahçesli vasfında olupyapı yıkılmış bir vaziyette ve yapının duvarının bir kısmı mevcut kalmış harabe bir yapı olduğu için bina değeri çıkartılamamıştır. Taşınmaz %3 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 137 Ada, 32 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 292,17 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 1.497,37 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 114 Ada, 2 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, DOĞRULDERE Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup satışa konu taşınmaz şekil itibari ile v karık şeklinde olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 114 Ada, 2 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 1.600,00 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 9.840,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 1303 Parsel, KÖSELLİ Mahallesi, GÜMELLEZ Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup %2 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 1303 Parsel, KÖSELLİ Mahallesi
Yüzölçümü : 4.480 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 27.552,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Kavak İlçe, 137 Ada, 2 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi, KAYRAK AĞILI Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında olup %3 eğimli olduğu, kili-tınlı toprak yapısında, organik maddece orta seviyede, toprak işleme derinliğinin normal olduğu ve tarım arazisi vasfında olduğu, parselin kadim tarım arazisi vasfında oluğu ve işlemi tarıma uygun olduğu, keşif tarihinde boz haldedir.
Adresi : Samsun İl, Kavak İlçe, 137 Ada, 2 Parsel, BEKDEMİR Mahallesi
Yüzölçümü : 6.820,00 m2
Arsa Payı : Tapuda kayıtlı
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 34.952,25 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında
1. Satış Günü : 22/05/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 26/06/2019 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : MAHKEMELER YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 16/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.