Yazdır

T.C.

HENDEK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Hendek İlçesi, Şeyhler mah. 1054 Parsel,
Yüzölçümü : 5.000,00 m2
İmar Durumu : Taşınmazda elektrik, su, telefon gibi alt yapı çalışmaları ve yol bulunmamaktadır. Taşınmazın tamamı boş durumdadır.

Kıymeti : 75.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.C.Ziraat Bankasının 18/11/2013 tarihli ipoteği vardır.
1. Satış Günü : 08/05/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 05/06/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Hendek İlçesi, Şeyhler mah. 1053 Parsel,
Yüzölçümü : 4.375,00 m2
İmar Durumu : Taşınmaz eğimsiz ve tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın 2916,67 m2'si 25-30 yıllık fındıklık durumundadır. Toplamda 181 adet fındık ocağı bulunmaktadır. Taşınmazın 1458,33 m2'si boş durumdadır. Taşınmazda elektrik,su, telefon gibi alt yapı çalışmaları ve yol bulunmamaktadır.


Kıymeti : 83.725,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 08/05/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 05/06/2020 günü 14:10 - 14:20 arası
Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Hendek İlçesi, Şeyhler mah. 1052 Parsel,
Yüzölçümü : 8.438,00 m2
İmar Durumu : Taşınmaz eğimsiz ve tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın 5625,83 m2'si 25-30 yıllık fındıklık durumundadır. Toplamda 349 adet fındık ocağı bulunmaktadır. Taşınmazın 2812,67 m2'si boş durumdadır. Taşınmazda elektrik,su, telefon gibi alt yapı çalışmaları ve yol bulunmamaktadır.


Kıymeti : 161.470,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.C. Ziraat Bankasının 18/11/2013 tarihli ipateği vardır.
1. Satış Günü : 08/05/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 05/06/2020 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : HENDEK HUKUK MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.