Yazdır

T.C. TRABZON 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/12 SATIŞ
TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Trabzon , Ortahisar , Kireçhane Mahallesi, Okul Mevkii, 102 Ada, 23 Parsel No , 1.046,38 m2 Yüz Ölçümlü , Üzerinde kargir ev olan fındıklık bahçesi olarak tapuda ana taşınmaz nitelikli olarak kayıtlı taşınmaz Ortahisar Belediye sınırları içerisinde ve her türlü belediye hizmetinden sınırsız yararlanmaktadır. Karadeniz sahil yoluna 5,5km araçla ulaşım mesafesinde,yolun tamamına yakını asfalt kaplamadır.şerih merkezine mesafesi yaklaşık 4,5km.dir.Parsel çokgen geometrik şekle ve yer yer düz yer yer eğimli topoğrafik yapıya sahiptir.Parselin Mahalle içi yolu yaklaşık 20 mt.cephesi bulunmakta olup parsel üzerinde ruhsatsız olarak inşa edilmiş yaklaşık bodrum katı 32m2,zemin katı 115m2,1.normal katı 125m2,çatı katı 110m2 olmak üzere toplam 382m2 alanlı betonarme bina bulunmaktadır.Yapının çeşitli kısımlarında kullanılan işçilik-malzemenin dikkate alınması ile Çevre ve Şehircilik Bak.yapı yaklaşık maliyetleri cetveline göre sınıflandırılması, yapı tarzı yaşı ve mazleme işçilik kalitesi dikkate alındığında eksik imalatlar ile birlikte yıpranma payı da dikkate alınarak parselin bina ile birlikte değeri tespit edilmiştir.İmar Durumu:06/12/2012 tarih,28489 sayılı Resmi Gazete yay.yür.giren 6360 Say.Kan.öncesi Belediye mücaviralan içinde olup,plansız alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 327.194,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Trabzon Adliyesi Zemin Kat (Z-57 nolu)Satış Odası Kaşüstü/YOMRA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. satış bedeli üzerinden belirlenen KDV, ihale damga resmi-tahliye ve teslim,tescil masraflarıyla , tapu harcının(alım)yarısı alıcıya ait olup, tapu (satım )harcının diğer yarısı ,tellaliye ücreti ve var ise aynından doğan vergi borçları ise satış bedelinden ödenir.
3-Bilirkişi raporunca; taşınmaz parsel üzerinde mevcut ruhsatsız inşa edilen binanın keşif günü içine girilemediği bu durumda binanın iç mekan ve iç mekana ait diğer özellikleri tespit edilememiş olup satışa gireceklerin bu hususu önceden kabul etmiş sayılacaklardır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/01/2019
(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.