Yazdır
NEVŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir Merkez'de 19.218 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

NEVŞEHİR 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129452
Şehir : Nevşehir / Merkez
: 19218
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/31449 ESAS
Muhammen Bedeli
:
59,275 TL
Birinci Satış Günü
:
29.04.2020 11:10
İkinci Satış Günü
:
29.05.2020 11:10
Satış Yeri
:
Kapucubaşı Mah 3.yol Nevşehir( Sebze Pazarı Altı otopark girişi bitişiği)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ
2019/31449 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 263 Ada, 10 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Mahalle/Köy, Kızıltepe Mevkii, Parsel kıraç tarım arazisidir.%2-3 meyilli olup boştur.Yerleşim yerine uzak olup asfalt yola 750 mt'dir.
Yüzölçümü : 19.218,00 m2 İmar Durumu :Mutlak tarım arazisi tarladır.
Kıymeti : 59.275,80 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 29/05/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Kapucubaşı Mah 3.yol Nevşehir( Sebze Pazarı Altı otopark girişi bitişiği)

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 264 Ada, 2 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Mahalle/Köy, Kızıltepe Mevkii, Parsel kıraç tarım arazisidir.%2-3 meyilli olup boştur.Yerleşim yerine uzak olup asfalt yola 650 mt'dir.
Yüzölçümü : 20.000 m2 İmar Durumu : tarzı Mutlak tarım arazisi tarladır.
Kıymeti : 62.000,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 29/05/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Kapucubaşı Mah 3.yol Nevşehir( Sebze Pazarı Altı otopark girişi bitişiği)

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 212 Ada, 37 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Mahalle/Köy, Ballıkayaeteği Mevkii, Taşınmaz Göre Belediyesi İmar planı içersinde kalmaktadır.Belediye hizmetlerinde yararlanır.Menders Cad.No:76 ve 76/a Göre Nevşehir adresindedir.Taşınmaz Göre Merkezi bir konumdadır.Göre Belediyesine yaklaşık 400 mt'dir.Niğde-Nevşehir karayoluna 100 mt'dir.Parsel üzerinde 2 katlı yığma taşıyıcılı sistemle inşa edilmiş,alt kat depolar ve üzt kat ofis hacminden oluşmaktadır.Alt kat arsanın tamamına oturmaktır.Üst kat ise yaklaşık 150 m2'dir.Binanın dış cephesi bir kısmı taş kaplama bir kısmı sıvalı boyalıdır.Çatısı ahşap iskelet üzeri kiremit kaplamalıdır.Alt kat duvarları taş kaplamalı sıvası ve üzeri eps kaplıdır.Dış kapı demir doğrama,pencereleri PVC doğramalıdır.
Yüzölçümü : 229,80 m2
Kıymeti : 136.473,21 TL

KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 29/05/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Kapucubaşı Mah 3.yol Nevşehir( Sebze Pazarı Altı otopark girişi bitişiği)

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 212 Ada, 40 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Mahalle/Köy, Ballıkayaeteği Mevkii, Taşınmaz Göre merkezi konumdadır.Göre Belediyesine yaklaşık 420 mt,Niğde-Nevşehir yoluna 120 mt mesafededir.Parsel üzerinde yapılaşma keşif tarihi itibariyle yoktur.Taşınmazın altında koridor ve localardan oluşan toplam yaklaşık 620 m2 kayadan oyma doğal soğuk hava deposu bulunmaktadır.Localarda patates depolandığı görülmektedir.Taşınmaz yaklaşık %45 eğimli olup üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılamaz.Taşınmaz marjinal tarım arazisidir ve toprak altı kısmı kayadır.Taşınmazın bu özelliğinden dolayı doğal soğuk hava deposu yapımına çok uygundur.Taşınmazın toprak altı kısmı kazılarak doğal soğuk hava deposu yapılmıştır.
Yüzölçümü : 1.608,53 m2
Kıymeti : 203.169,15 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 29/05/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Kapucubaşı Mah 3.yol Nevşehir( Sebze Pazarı Altı otopark girişi bitişiği)

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 264 Ada, 5 Parsel, GÖRE ÇAYIRLIK Mahalle/Köy, Kızıltepe Mevkii, Parsel kıraç tarım arazisidir.%2-3 meyilli olup boştur.Yerleşim yerine uzak olup asfalt yola 700 mt'dir.
Yüzölçümü : 12.582,00 m2 İmar Durumu :Mutlak Tarım arazisi Tarladır.
Kıymeti : 39.004,20 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Hacizler vardır.
1. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 29/05/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Kapucubaşı Mah 3.yol Nevşehir( Sebze Pazarı Altı otopark girişi bitişiği)

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/31449 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.