Yazdır

T.C.
KÖYCEĞİZ
İCRA DAİRESİ

2017/12 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satış Konu Taşınmaz, Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Pınar Mahallesi, 207 Ada, 2 Parsel toplam 3.133,26 m², Tapuda,Tarlı vasfı ile 613/2400 hissesi Borçlu M..... K..... adına kayıtlıdır. Satışa Konu Arazi az meyilli killi tınlı toprak yapısında orta toprak derinliğine sahip tabansuyu erozyon tuzluluk gibi problemleri olmayan içerisinde değişik yaş cins ve 13 adet ( Armut, Asma, Ceviz, Çam, Elma Naranciye Yenidünya )ağaçlar bulunmaktadır. sulanabilir tarım arazisidir, Parselin Kuzey Doğusunda bulunan araba yıkama ve servis binası toplam 340 m² alana sahiptir bunun 220m² si kapalı alandır. binanın alt tarafı yığma tuğla ile örülmüş olup üzeri demir iskelet üzerinde metal ondülin kaplamadır. ( Değeri 238,000 TL dir ) Yine satışa konu taşınmaz üzerinde bulunan iki katlı bina vardır işyeri olarak kullanıldığı görülmüştür üst katın depo olarak kullanılabileceği görülmüştür demir kapı ve demir korkululkları mevcuttur taban alanı 36m² önünde 25m² sundurma alanı vardır ( değeri 67,900 TL dir ) Taşınmaz üzerinde tek katlı bargir bir bina bulunmaktadır taban alanı 67 m² dir. pencereleri ahşaptır çatısı ahşap olup, çatı örtüsü kremittir. ( Değeri 53,600 TL dir. ) parsel üzerinde 40 m² taban alanlı tek katlı yapı vardır, kapı ve pencereleri demir doğramadır çatı örtüsü kremittir. bina dışı boyasızdır. ( Değeri 40,000 TL dir. ) satışa konu taşınmazın; Arazi, içerisindeki yapılar ve ağaçlarla birlikte TOPLAM Değeri 557.523,00 TL olup hisse değeri 142.400,66 TL dir.
Adresi : Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Pınar Mahallesi, 207 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü : 3.133,26 m2
Arsa Payı : 613/2400
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli imar planına göre tarım alanında kalmaktadır. Bu alanlarda E 0,05 inşaat şartlı iki kat inşaat müsadelidir. Ancak İl Tarım ve Orman Müd. Olumlu görüşü ile yapılaşma izni verilebilir.
Kıymeti : 142.400,66 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu şeklindedir.
1. Satış Günü : 27/02/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 24/03/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Köyceğiz Adliyesi İcra Müdürlüğü Önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/12 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.