Yazdır

T.C.MUDANYA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mudanya İlçe, 108 Ada, 159 Parsel, KUMYAKA Mahalle/Köy, hores mevkii Mevkiinde zeytinlik, yaklaşık 2 dönüm üzerinde 20-30 yaşlarında zeytin ağaçları mevcut olup, kalan yerlerde ağaç bulunmamaktadır.Taşınmazın batısında devlet ormanı mevcut, yaklaşık 1 km uzağında sahil ve meskun alan arasında oldukça eğimli bir alanı kapsamaktadır.İmar palanında taşınmaza sınır yolu olduğu gözükmekte.Elektirik ve suyu yoktur.
Adresi : Mudanya ilçesi Kumyaka köyüHores mevkii
Yüzölçümü : 12.863,77 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu :1/1000 ölçekli imar planı içerisinde
Kıymeti : 1.029.101,60 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh yoktur.
1. Satış Günü : 27/06/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 13:40 - 13:45 arası
Satış Yeri : ,Mudanya Adliyesi zemin kat, SHM. Si Yazı işleri müdürü odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mudanya İlçe, 108 Ada, 387 Parsel, KUMYAKA Mahalle/Köy, Pastos mevkii Mevkiinde zeytinlik, üzerinde yaklaşık 200-210 adet zeytin ağacı mevcut, kuzeyive batısında devlet ormanı ilediğer sınırlar zeytinliktir.Taşınmaz ile yaklaşık 1 km olan sahil ve meskun alan arasında oldukça eğimli olan bir alanı kaplamaktadır. Kuru tarım arazisi imarplanındasınırından yol geçmektedir. Elektirik ve suyu yoktur.
Adresi : Mudanya ilçesi Kumyaka köyüPastos mevkii
Yüzölçümü : 8.382,13 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde
Kıymeti : 796.302,35 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh yoktur.
1. Satış Günü : 27/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : ,Mudanya Adliyesi zemin kat, SHM. si Yazı işleri müdürü odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mudanya İlçe, 108 Ada, 153 Parsel, KUMYAKA Mahalle/Köy, hores mevkii Mevkiinde zeytinlik taşınmazın üzerinde 40-45 adet zeytin ağacı mevcut,kuzeyi ormanalanı olup, taşınmaz ile yaklaşık 1 km uzağında sahil ve meskun alan arsındaoldukça eğimli bir alan mevcuttur.Yolu mevcut olup, elektirik ve suyu yoktur.
Adresi : ,Mudanya ilçesi Kumyaka köyüHores mevkii
Yüzölçümü : 1.153,05 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde
Kıymeti : 109.540,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh yoktur.
1. Satış Günü : 27/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : ,Mudanya Adliyesi zemin kat, SHM. Si Yazı işleri müdürü odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Mudanya İlçe, 108 Ada, 390 Parsel, KUMYAKA Mahalle/Köy, Pastos mevkii Mevkiinde zeytinlik, taşınmaz kısmın çalılık kısmen zeytin ağacı ile kaplıdır.Taşınmazın 1 km uzağındasahil ve meskun alanarasında oldukçaeğimli bir alanı kapsamaktadır.Planda orman içi yolun devamı olan yolu olduğu gözükmekte, elektirik ve suyu yoktur.
Adresi : Mudanya ilçesi Kumyaka köyü Pastos mevkii
Yüzölçümü : 4.262,52 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli imar planı içerisinde
Kıymeti : 362.314,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Şerh yoktur.
1. Satış Günü : 27/06/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 22/07/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : ,Mudanya Adliyesi zemin kat, SHM. Si Yazı işleri müdürü odası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.