Yazdır

T.C.
MUDANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

  1. Aşağıda adı, tapu bilgileri, ihale tarihi, ihale saati, muhammen bedeli, geçici teminatları, belirtilen belediyemize ait 15 adet taşınmaz, 2886 Sayılı Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile kiralanmak üzere 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü ihaleye çıkarılacaktır.

  2. İhaleye katılacaklardan istenen belgeler

Nüfus cüzdan fotokopisi.

İkametgâh belgesi.

Geçici teminat makbuzu veya banka geçici teminat mektubu(süresiz).

Mudanya Belediyesi’nden alacakları borcu yoktur yazısı.

Özel Kişiler İçin Vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi

Taşınmaz şartnamesi alındı makbuzu 50,00 TL

Tüzel kişiler için: 2019 yılında alınmış oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri. Tüzel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerden noter tasdikli vekâletname ile imza beyannamesi.

Dernekler ve Kooperatifler İçin: Tüzüğün noter tasdikli sureti, ana sözleşmenin noter tasdikli sureti Karar defterlerinin ilgili sayfasının onaylı sureti yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi

  1. İhaleye iştirak edeceklerden istenilen belgeleri Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar, teslim etmeleri ve isteklilerin ihale gün ve saatinde Belediye hizmet binası Encümen toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. İhale Şartnamesi Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görülebilir. Taşınmaz hakkında teknik bilgiler Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınabilir.

  2. İhale şartnamesinin 7. Maddesi gereğince idare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

  3. 15. Sıra numaralı İhale Dernek, Vakıf, Birlik ve Kooperatiflere verilmek üzere müracaatlar kabul edilecektir.

Sıra No

ADRES

CİNSİ

ADA/PARSEL

SAATİ

KİRA SÜRESİ

Kiralama Bedeli

%3 GEÇİCİ TEMİNAT

1

Çağrışan Mh.

Tarla

1854 Parsel

1.127,52 m²

15.00

3 Yıl

Yıllık 1.200,00 TL

108,00 TL

2

Çepni Mh.

Tarla

141 / 47

1.036,70 m²

15.05

3 Yıl

Yıllık 300,00 TL

27,00 TL

3

Esence Mh.

Tarla

1193 Parsel

125,00 m²

15.10

3 Yıl

Yıllık 750,00 TL

67,50 TL

4

Ülkü Mh. Gümüş Sk. No:45-B

Dükkan

271 Parsel

13,00 m²

15.15

3 Yıl

Aylık 205,00 TL

221,40 TL

5

Ülkü Mh. Gümüş Sk. No:45-D

İşyeri

271 Parsel

17,50 m²

15.20

3 Yıl

Aylık 170,00 TL

183,60 TL

6

Ülkü Mh. Gümüş Sk. No:45-A

Kahvehane

271 Parsel

77,00 m²

15.25

3 Yıl

Aylık 395,00 TL

426,60 TL

7

Yörükyenicesi Mh.

Tarla

147/3

1.517,24 m²

15.30

3 Yıl

Yıllık 400,00 TL

36,00 TL

8

Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No:2

Dükkan

20,00 m²

15.35

3 Yıl

Aylık 500,00 TL

540,00 TL

9

Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No:14

Dükkan

21,00 m²

15.40

3 Yıl

Aylık 550,00 TL

594,00 TL

10

Güzelyalı Mh.
Yeni Çarşı No:22

Dükkan

14,00 m²

15.45

3 Yıl

Aylık 380,00 TL

410,40 TL

11

Halitpaşa Mh. Kumyaka Cd. No:66

Bekçi Kulübesi Yeri

15,00 m²

15.50

3 Yıl

Aylık 910,00 TL

982,80 TL

12

Ömerbey Mh. Kapalı Pazar Yeri

Tuvalet

1503/3

122,00 m²

15.55

3 Yıl

Aylık 800,00 TL

864,00 TL

13

Ömerbey Mh. Ptt Yanı No:92

Dükkan

1483/1

28,00 m²

16.00

3 Yıl

Aylık 2.120,00 TL

2.289,60 TL

14

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi No:43-44-45

Ofis Büro

1458/1

166,00 m²

16.05

3 Yıl

Aylık 1.000,00 TL

1.080,00 TL

15

Ömerbey Mh. Belediye İş Merkezi No:32

Dernek Bürosu

1458/1

30,00 m²

16.10

5 Yıl

Aylık 150,00 TL

270,00 TL