Yazdır

T.C.

TARSUS 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/27 SATIŞ

GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:
Mersin ili, Tarsus ilçesi, Özlüce köyü, 371 Parselde, 8875M2 tarla vasfındaki taşınmaz malın 2.481.542,00.TL.sı bedelle ve açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Taşınmazın 20500M2 lik kısmı boş tarla, geri kalan 68375M2 lik kısmı ise 25 yaşlarında kapama limon bahçesidir. Taşınmaz üzerinde ayrıca 21,46M2 oturumlu, yaklaşık 20 yıllık, tek katlı bekçi evi bulunmakta, bina yığma yapı olup, çelik çatılı, kapı pencereler ahşap, zemin şap betondur. Taşınmaz Tarsus Belediye imar planı ve köy yerleşik alanı sınırları dışındadır.
Satış şartları :
1-)Taşınmazın satışı 17.09.2019 günü saat 13.30-13.40 arası,arası Tarsus Adalet Sarayı Satış Salonunda yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmalarda muhammen kıymetin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14.10.2019 Günü, AYNI YER VE AYNI SAATLERDE ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın muammen bedelinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-)Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-)Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/27-Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları. Ayrıca işbu ilanın tebliğ edilemeyen taraflara tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.10/06/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.