Yazdır
GÜLNAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin/Gülnar'da tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış)

GÜLNAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01048315
Şehir : Mersin / Gülnar
Semt-Mahalle : ARDIÇPINARI MAH. / GÜLNAR
: 6940
Yayınlandığı Gazeteler

GÜLNAR''IN SESİ 09.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/103 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
55,521 TL
Birinci Satış Günü
:
21.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
21.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
Gülnar İlçe Halk Kütüphanesi İcra Satış Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. GÜLNAR İCRA DAİRESİ

2018/103 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 123 Ada, 2 Parsel, Ardıçpınarı Mahallesi, Köyiçi Mevkiide bulunan satışa konu taşınmaz Kuzeybatı- Güneydoğu yönünde %3-4 oranında eğimlidir. Etrafı tel çift ile çevrili, asvalt kaplama yolun kenarında olduğu, yola yakın olan kısımda üzüm bağı ve bağın içerisinde ceviz, badem, elma, kiraz, nar gibi birkaç adet meyve ağacının olduğu ancak üzüm bağının taşınmazın tamamına kapama bağ niteliği kazandıracak kadar olmadığı görülmüştür. Taşınmaz yerleşim alanına yakın mesafededir. Taşınmazın ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz Gülnar belediyesinin hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Taşınmazın Kuzeybatısında yol ve diğer bütün hudutlarında tapulu şahıs taşınmazları mevcuttur. Taşınmaza olan ulaşım taşınmaz başına kadar gelen Ardıçpınarı- Göktürk yolu ile sağlanmaktadır. Taşınmaz Ardıçpınarı mahalle merkezine kuş uçuşu orlama 500 metre, Gülnar-Ermenek yoluna kuş uçuşu ortalama 5.200 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde önceki yıllardan yapılmış bir su basmanı inşaatı bulunmamaktadır. Taşınmaz taşınmaz derin profilli, killi tınlı, organik maddece zengin kısmen kireçli toprak yapısına sahip, kuru tarım arazisidir. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, alkalilik, asitlik, taşlılık vb. problemleri bulunmayan bir arazidir. Taşınmazın konumu, arazinin geometrik şekli, toprak yapı ve derinliği, eğimi, mülk güvenilirliği,kolay alınıp satılabilme özelliği, ulaşım sorununun olmaması, belediye hizmetlerinden yararlanmaması gibi bütün olumlu ve olumsuz özellikleri birlikte değerlendirildiğinde birim değerinin 8.00 TL/m2 veya 8.000 TL/dekar olacağı kanaatine varılarak taşınmazın değeri; 8,00 TL/m2 X 6.940,15 m2 = 55.521,00 TL'dir.
Adresi : Ardıçpınarı Mah. Köyiçi Mevkii, 123 Ada 2 Parsel Gülnar/Mersin
Yüzölçümü : 6.940,15 m2

Arsa Payı : Tapu Kaydı Gibidir
İmar Durumu : İmar Planı Bulunmamaktadır.

Kıymeti : 55.521,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydı Gibidir
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Gülnar İlçe Halk Kütüphanesi İcra Satış Salonu
2 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Mersin İli, Gülnar İlçesi, 117 Ada, 2085 Parsel, Ardıçpınarı Mahallesi, Alıçdağı Mevkiide bulunan satışa konu taşınmazın düz ve düze yakın eğimde olduğu, taşınmazın doğusunda kadastral yol olmakla birlikte taşınmaza ulaşım oldukça güçtür. Traktör yada çapa motoru ile ulaşım sağlanmaktadır. Taşınmazda son yıllarda toprak işlenmesi yapılmamış içerisinde yabani otlar çoğalmaya başlamıştır. Taşınmaz kuru tarım arazisidir. Taşınmazın ciddi ulaşım sorunu bulunmaktadır. Tarla vasıflı taşınmazın doğusu yol olup diğer bütün hudutları tapulu şahıs taşınmazlarıdır. Taşınmazın ulaşımı traktör yolu ile sağlanmaktadır. Taşınmazın Ardıçpınarı Mahalle merkezine ortlama 2.900 metre, Gülnar -Ermenek yoluna 2.600 metre mesafededir. Taşınmaz üzerinde ekili dikili ürün ve inşai muhdesat bulunmamaktadır. Taşınmaz derin profilli, kinli tınlı, organik maddece zengin, Kırmızı Kahferenkli Akdeniz Toprak yapısına sahiptir. Erezyon, taban suyu, tuzluluk, alkalilik vb sorunları bulunmamaktadır. Taşınmazın konumu, arazinin geometrik şekli, toprak yapı ve derinliği, eğimi, mülk güvenilirliği, yollara uzaklığı, imar ve ihya sorununun olmaması, ulaşımın sadece traktör veya patpat motor ile sağlanması, belediye hizmetlerinden yararlanmaması gibi bütün olumlu ve olumsuz özellikleri birlikte değerlendirildiğindebirim değerinin 2,00 TL/m2 veya 2.000 TL/dekar olacağı kanaatine varılarak taşınmazın değeri; 2,0 TL/m2 X 20.635,52 m2 = 41271,00 TL'dir.
Adresi : Ardıçpınarı Mah. Alıçdağı Mevkii 117 Ada 2085 Parsel Gülnar/Mersin
Yüzölçümü : 20.635,52 m2
Arsa Payı : Tapu kaydı gibidir
İmar Durumu : İmar planı Bulunmamaktadır.
Kıymeti : 41.271,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 21/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Gülnar İlçe Halk Kütüphanesi İcra Satış Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/103 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.