Yazdır

T.C. MERSİN 4. İCRA DAİRESİ

2008/5303 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, Topraktepe mevkiinde 301 Ada, 159 Parselde kayıtlı taşınmaz, Yüksek sera niteliğinde olup taşınmazın 1/16 hissesi (2.184,71 m2) satışa çıkarılmıştır. Mersin ili şehir merkezinin yaklaşık 10 km doğusunda, açık ve sera şeklinde tarımsal faaliyetlerin olduğu yerleşim bölgesidir. Alacak konusu parsel doğudan batıya doğru uzanan dikdörtgen şeklinde parseldir. Parselin büyük bölümü üzerinde yüksek tünel sera mevcuttur. Parselin etrafı açık veya tek katlı evler mevcuttur. Konu parselin yaklaşık 250 m batısında Mersin Yolu, yaklaşık 400 m güneyinde Kazanlı Höyüğü ile yaklaşık 1,30 km kuzeyinde D400 Karayolu (Adana-Mersin Karayolu) yer almaktadır. Bölge genel olarak ikametgâh amaçlı eski 1-2 katlı müstakil yapıların ve boş arsa ve arazilerin olduğu tarımsal bölgedir. Bölgede belediyenin imkânlarından yararlanılmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir.taşınmazın bulunduğu parsel Doğu-Batı yönünde uzanan, dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Parselin etrafı açık olup, parselin çok büyük bir bölümü üzerinde yüksek tünel sera bulunmaktadır. Parsele giriş parselin Batısında ve Doğusunda yer almakta olan yoldan sağlanmaktadır. Taşınmazın Güneyinde yer alan parsel üzerinde 2 katlı bir konut yer almaktadır. Taşınmaz Batısında bulunan 31.925 sokak üzerinden numarataj almıştır. Taşınmazın batısında bulunan komşu taşınmazlar imara açılmış olup imarda kısmen depolama alanıdır. Arbel Makarna Fabrikasının doğusunda yer alır. Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz özellikler (komşu parsellerin imara açılmış olması, Belediye hizmetlerinden yararlanması gibi)tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m² değerinin: 115,00 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır. Değerlemeye tabi taşınmaz sulu tarım arazisi olup, derin profilli, organik maddece zengin, iklimin elverdiği hemen her türlü bitki yetiştiriciliğine uygun, kırmızı kahverengi Akdeniz toprakları grubunda, erozyon, tuzluluk, asitlik, bazlık, taşlık, taban suyu vb problemleri olmayan tarım toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz düz veya düze yakın eğimdedir. Parsel üzerindeki sera her ne kadar sökülebilir mahiyette olsa da, tapuda tescilli olduğundan sera yapım maliyeti değere dâhil edilecektir. Buna göre seranın serbest piyasa koşullarında yapım maliyeti ile yıpranma durumu da dikkate alındığından beher m² maliyetinin 45,00 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır. Zeminde seranın kapladığı alan 8.348,50 m² hesaplanmış olup, Buna göre sera maliyeti: 8.348,50 m² x 45,00 TL/m² = 375.682,50 TL hesap edilmiştir.
ZEMİN DEĞERİ: (8.738,91 m² x 115,00 TL/m²) =1.004.974,65 TL,SERA MALİYETİ (8.348,50 m² x 45,00 TL/m²)= 375.682,50 TL, TOPLAM =1.380.657,00 TL olacağı, Borçlulardan Murat YILMAZ'ın 4/16(2.184,73 m2) hissesinin değerinin: 1.380.657,00 TL x (4/16) = 345.164,00 TL olacağı hesap edilmiştir.
Adresi : Kazanlı-Cumhuriyet Mahallesi 31.025 Sokak Ndo:1+2 ve No:14 arasında kalan taşınmaz Kazanlı-Akdeniz/MERSİN
Yüzölçümü : 8.348,50 M2
Arsa Payı : 4/16
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır.
Kıymeti : 345.164,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 317 ada, 4 no.lu parselde, 954,54 m² yüzölçümlü, Kargir Ev ve Sebze Bahçesi niteliğinde olup, taşınmazın 1/2’si (477,27 m²) satışa çıkarılmıştır.Mersin ili şehir merkezinin yaklaşık 10 km doğusunda, açık ve sera şeklinde tarımsal faaliyetlerin olduğu yerleşim bölgesidir. Alacak konusu parsel güneyden kuzeye doğru uzanan dikdörtgen şeklinde parseldir. Parselin içinde 3 adet eski tek katlı yapı mevcuttur. Parselin etrafı açık vaziyettedir. Parsel Kazanlı Çarşı merkezine ve Mersin Yolunun yaklaşık 300 m batısında yer almaktadır. Bölge genel olarak ikametgâh amaçlı eski 1-2 katlı müstakil yapıların ve boş arsa ve arazilerin olduğu tarımsal bölgedir. Bölge belediyenin imkânlarından yararlanmakta olup, ulaşım özel ve toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bulunduğu parsel güneyden kuzeye doğru uzanan dikdörtgen şeklinde geometrik yapıya sahiptir. Parselin etrafı açık olup, parsel içinde 3 adet tek katlı yapı mevcuttur. Parsele giriş kuzey cepheden 32285. sokak üzerinden sağlanmaktadır. Parsel içindeki tek katlı yapılar tarafımızdan kuzeyden başlayarak;1. Yapı : Yığma türünde, taş duvardan inşa edilmiş, bakımsız yapıdır. Hali hazırda kullanılmamaktadır. Yapının kapı ve pencereleri ahşap doğrama, sıvasız ve boyasız, elektik ve suyu yoktur. Net alanı: 51,25 m² dir (Brüt alan: 57,04 m²).

YAPI DEĞERİ:Parsel üzerindeki yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının III Sınıf A Grubu yapı sınıfı içinde yer almakta olup, listeye göre yapı m² maliyeti: 694,00 TL olup, Taşınmazdaki eksik işçilik+yıpranma oranı ise % 60 seviyesinde olduğu kanaatine varılmıştır. Buna göre;Yapı Değeri: 57,04 m² x (694,00 x 1,1214) x (1 - 0,60) = 17.756,00 TL hesap edilmiştir. 2. Yapı: Betonarme karkas türünde inşa edilmiş, sıva ve boyaları yer yer dökülmüş vaziyette bakımsız binadır. Hali hazırda kullanılmamakta, içine eski eşyalar düzensiz bir şekilde atılmış vaziyettedir. Taşınmazın kapı ve pencereleri ahşap doğrama, sıvasız ve boyasız, elektik ve suyu yoktur. Net alanı: 48,35 m²dir (Brüt alan: 56,21 m²). YAPI DEĞERİ:Parsel üzerindeki yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının III Sınıf A Grubu yapı sınıfı içinde yer almakta olup, listeye göre yapı m² maliyeti: 694,00 TL olup, taşınmazdaki eksik işçilik+yıpranma oranı ise % 55 seviyesinde olduğu kanaatine varılmıştır. Buna göre;Yapı Değeri: 56,21 m² x (694,00 x 1,1214) x (1 - 0,55) = 19.685,00 TL hesap edilmiştir. 3. Yapı : Betonarme karkas türünde inşa edilmiş, içi ve dışı sıva ve boyalı, dış kapısı cam çerçeveli demir doğrama, iç kapıları ahşap doğrama, pencereleri pvc doğrama, pencere korkulukları demir doğrama, yerleri seramik döşeme, mutfak altı ve üstü dolapları olmayıp, tabak ve bardakları koymak için basit ashaptan raf yapılıdır. Taşınmaz dört cephelidir. 2 oda, antre (antre, salon şeklinde kullanılmaktadır), mutfak, banyo ve wc hacimlerinden oluşmaktadır. Hali hazırda bu taşınmaz borçlunun iki ablası tarafından ikametgah amaçlı kullanımda olup elektrik ve suyu kullanımdadır. Net alanı: 53,10 m²dir (Bürüt alan: 60,80 m²). YAPI DEĞERİ:Parsel üzerindeki yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının III Sınıf A Grubu yapı sınıfı içinde yer almakta olup, listeye göre yapı m² maliyeti: 694,00 TL olup, Taşınmazdaki eksik işçilik+yıpranma oranı ise % 40 seviyesinde olduğu kanaatine varılmıştır. Buna göre;Yapı Değeri: 60,80 m² x (694,00 x 1,1214) x (1 - 0,40) = 28.390,00 TL hesap edilmiştir.YAPILAR TOPLAM DEĞERİ: 17.756,00 TL+19,685,00 TL+28.390,00 TL= 65.831,00 TL Özellikleri, konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz (yola terk ve parsel üstündeki yapıların aşırı yıpranma durumları vb.) tüm etkiler göz önüne alındığında zemin m² değerinin: 250,00 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre ZEMİN DEĞERİ: (954,54 m² x 250,00 TL/m²)= 238.635,00 TL hesap edilmiştir. Taşınmazda 1 dut, 1 İncir,1 Asma, 5 Erik, 3 Yenidünya, 2 portakal ve 2 Turunç ağacı olmak üzere taplam 15 ağaç mevcut olup toplam ağaçların değeri 6.455,00 Tl. dir. ZEMİN DEĞERİ : 238.635,00 TL+YAPILAR DEĞERİ :65.831,00 TL+ZİRAİ MUHTESAT DEĞERİ :6.455,00 TL =TOPLAM : 310.921,00 TL,1/2 hissesinin değerinin: 310.921,00 TL / 2 = 155.460,50 TL hesap edilmiştir.
Adresi : Hürriyet Mahallesi 32285 Sokak No: 45 Kazanlı-Akdeniz/MERSİN
Yüzölçümü : 954,54 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Serbest Nizam 3 Katlı (S-3) Konut alanı olarak düzenlenmiştir
Kıymeti : 155.460,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/5303 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.