Yazdır

T.C.
MUĞLA
2. İCRA DAİRESİ

2018/130 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İl, Menteşe İlçe, 273 Parsel, Yerkesik Mahallesi, Taşduvar Mevkii, satışa konu taşınmazın cinsi tarla, zemin yapısı düz, etrafının açık olduğu çevrili olmadığı, taşınmaz üzerinde herhangi bir bina ve ekili, dikili ağaç/ürün bulunmadığı, su ve elektriğin taşınmazın yakınına kadar ulaştığı, anayoldan 532 m, stabilize yoldan 125 m içeride olduğu, kadastral yolunun bulunmadığı, taşınmazın Yerkesik Mahallesi Merkezine 3 km, Menteşe kent merkezine 14 km, Akyaka sahiline ise yaklaşık 22,3 km mesafede olduğu, taşınmazın bulunduğu alanın tarımsal arazi olduğu, anayoldan ayrılıp taşınmaza giden yol stabilize yol olduğu, taşınmazın bulunduğu Yerkesik Mahallesinin nüfusunun 2.200 olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Yerkesik Mahallesi Taşduvar MevkiiMenteşe / MUĞLA
Yüzölçümü : 1.220 m2
Hisse Payı : Tam
İmar Durumu : T.C. Menteşe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/07/2018 tarih ve 79275360-641.03.03-E.11249 sayılı yazısı: "Yerkesik Mah. 273 ve 274 parsel no'da kayıtlı taşınmazlar 1/5.000 Ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır. 1/25.000 lik Muğla Nazım İmar Planı içerinde yaklaşık olarak tarım alanında kalmakta olup bu alanda 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu geçerlidir." şeklindedir.
Kıymeti : 36.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmaz kaydında 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir beyanı bulunmakta olup diğer şerhler tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : 2. İcra Müdürlüğü - Adalet Sarayı Ek Bina Carfoursa Arkası Seba Mobilya Yanı MENTEŞE / MUĞLA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/130 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.