Yazdır

T.C.
MENDERES
İCRA DAİRESİ
2018/1126 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 130 Ada, 18 Parsel, DEVELİ Mahalle/Köy, AKÇAALAN Mevkii, Taşınmaz İzmir,Menderes,Develi mah. Akça alan mevkii,130 ada 18 nolu parsel bağ vasıflı ve yüzölçümü 12.327,19 m²dir. Taşınmazda borçlu Ahmet Acarın 1/4 (3.081,80 m²) hissesi bulunmaktadır.Taşınmaz 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.Tahtalı barajı su toplama havzası çevre düzeni planı kapsamında ise orta mesafeli koruma alanında kalmaktadır.Konumu,Kadastro bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz, Develi Mah. merkezine kuş uçumu 1100 metre,Menderes-Ahmetbeyi ana yoluna kuş uçumu 120 metre mesafededir.Parselin sınırları korunaksızdır.Taşınmaz yol.su,telefon,alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.Taşınmazın tarımsal yapısı:Taşınmazın toprak grubu kolüviyaldir. toprak derin,orta bünyeli,taşsız,engebesiz;%1-2 meyillidir.Taşınmaz üzerinde hali hazır örtü altı yetiştiriciliği ve tarla tarımı yapılmaktadır.Mevcut örtü altı yapılar taşınabilir özelliğinden dolayı değerlendirmesi yapılmamıştır.Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan ağaçlar bulunmamaktadır.Taşınmaz içinde tek katlı yığma tarzında yapılmış bir yapı bulunmaktadır.Üzeri trapez oluklu galvaniz saç ile kapatılmıştır.Duvarlar 13,5 luk tuğla ile örülmüş sıvası yapılmamıştır.Giriş kapısı ahşaptan yapılmıştır.Dam olarak kullanılmaktadır.Alanı 112,00 m²dir. Taşınmaz içinde çelik konstrüksiyondan yapılmış sundurma bulunmaktadır.Tabanı betondur.Üzeri trapez oluklu galvaniz saç ile kapatılmıştır.Alanı 30,00 m²dir. Binaların etrafı beton dirsekli örme galvaniz tel çit ile çevrilidir.216,00 mdir. Giriş kapısı demir doğramadan kayar kapı şeklinde imal edilmiştir.
Yüzölçümü : 12.327,19 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 185.392,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel ve 490 parsel lehine 491 parsel aleyhine 144M2 lik kısımda daimi geçit Hakkı vardır
Teiaş genel müdürlüğü lehine bu parsel aleyhine 648.55 m2 lik daimi irtifak Hakkı vardır
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 109 Ada, 11 Parsel, DEVELİ Mahalle/Köy, BOZYAKA Mevkii, Taşınmaz Develi Mah,Bozyaka mevkii 109 ada 11 parsel tarla vasıflı ve yüzölçümü 3.855,33 m²dir. Borçlu hissesi 17/360'dır.Taşınmaz 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.Tahtalı Barajı Su toplama havzası çevre düzeni planı kapsamında ise uzun mesafeli koruma ve dere mutlak koruma alanında kalmaktadır.Konumu,Kadastro bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz develi mahallesi merkezine kuş uçumu 1400 metre mesafededir.Parselin sınırları korunaksızdır.Taşınmaz yol,su,telefon,telefon alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.Tarımsal yapısı,taşınmazın toprak grubu kolüviyaldir.Toprak derin,orta bünyeli,taşsız,engebesiz,%1-2 meyillidir.Taşınmaz üzerinde hali hazır tarla tarımı yapılmaktadır.üzerinde ekonomik değeri olan ağaçlar bulunmamaktadır.taşınmaz içinde inşai muhtesat bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 3.855,33 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 5.461,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İlave I Develi köyü 414 sahife sahife ile müşterek ipoteklidir.
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 123 Ada, 7 Parsel, DEVELİ Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Ev ve arsa Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Develi Mah, Bozyaka mevkii 123 ada, 7 nolu parsel ev ve arsa vasıflı ve yüzölçümü 9.556,55 m²dir. Taşınmazda borçlunun 17/360 hissesi bulunmaktadır.Taşınmaz 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı içerisinde kısmen tarımsal niteliği korunacak alanda, kısmen de kırsal bölge yerleşim alanında kalmaktadır.Tahtalı barajı su toplama havzası çevre düzeni planı kapsamında ise orta mesafeli koruma alanında kalmaktadır.taşınmazın konumu,kadastro bir yola cephesi bulunan taşınmaz Develi Mah. merkezi içerisinde bulunmaktadır.Parselin sınırları korunaksızdır.Taşınmaz yol,su,telefon,telefon alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın toprak grubu kolüviyaldir. Toprak derin orta bünyeli,taşsız,engebesiz,%1-2 meyillidir.taşınmaz üzerinde hissedarlarca tarla tarımı,zeytincilik ve bahçe tarımı yapılmaktadır.taşınmaz üzerinde borçluya ait zirai muhtesat bulunmamaktadır.Borçlunun kullanımında tek katı yığma tarzında yapılmış bir yapı bulunmaktadır.Üzeri kiremit kaplı ahşap çatı ile kapatılmıştır.Çok yıpranmış vaziyettedir.Giriş kapısı ve dış cephe doğramaları demir doğramadan yapılmıştır.Salon,iki oda,mutfak,banyo, wcden ibarettir.İç kapılar ahşaptandır.bina alanı 68.00 m²dir.
Yüzölçümü : 9.556,55 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 121.786,24 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No: 2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1126 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.