Yazdır
MENDERES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Menderes Develi Mahallesi'nde 12.327 m² tarla icradan satılıktır (çoklu Satış)

MENDERES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092493
Şehir : İzmir / Menderes
Semt-Mahalle : DEVELİ MAH. / DEVELİ
: 12327
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 29.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1126 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
185,392 TL
Birinci Satış Günü
:
03.01.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
05.02.2020 11:00
Satış Yeri
:
Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MENDERES
İCRA DAİRESİ
2018/1126 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 130 Ada, 18 Parsel, DEVELİ Mahalle/Köy, AKÇAALAN Mevkii, Taşınmaz İzmir,Menderes,Develi mah. Akça alan mevkii,130 ada 18 nolu parsel bağ vasıflı ve yüzölçümü 12.327,19 m²dir. Taşınmazda borçlu Ahmet Acarın 1/4 (3.081,80 m²) hissesi bulunmaktadır.Taşınmaz 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.Tahtalı barajı su toplama havzası çevre düzeni planı kapsamında ise orta mesafeli koruma alanında kalmaktadır.Konumu,Kadastro bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz, Develi Mah. merkezine kuş uçumu 1100 metre,Menderes-Ahmetbeyi ana yoluna kuş uçumu 120 metre mesafededir.Parselin sınırları korunaksızdır.Taşınmaz yol.su,telefon,alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.Taşınmazın tarımsal yapısı:Taşınmazın toprak grubu kolüviyaldir. toprak derin,orta bünyeli,taşsız,engebesiz;%1-2 meyillidir.Taşınmaz üzerinde hali hazır örtü altı yetiştiriciliği ve tarla tarımı yapılmaktadır.Mevcut örtü altı yapılar taşınabilir özelliğinden dolayı değerlendirmesi yapılmamıştır.Taşınmaz üzerinde ekonomik değeri olan ağaçlar bulunmamaktadır.Taşınmaz içinde tek katlı yığma tarzında yapılmış bir yapı bulunmaktadır.Üzeri trapez oluklu galvaniz saç ile kapatılmıştır.Duvarlar 13,5 luk tuğla ile örülmüş sıvası yapılmamıştır.Giriş kapısı ahşaptan yapılmıştır.Dam olarak kullanılmaktadır.Alanı 112,00 m²dir. Taşınmaz içinde çelik konstrüksiyondan yapılmış sundurma bulunmaktadır.Tabanı betondur.Üzeri trapez oluklu galvaniz saç ile kapatılmıştır.Alanı 30,00 m²dir. Binaların etrafı beton dirsekli örme galvaniz tel çit ile çevrilidir.216,00 mdir. Giriş kapısı demir doğramadan kayar kapı şeklinde imal edilmiştir.
Yüzölçümü : 12.327,19 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 185.392,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parsel ve 490 parsel lehine 491 parsel aleyhine 144M2 lik kısımda daimi geçit Hakkı vardır
Teiaş genel müdürlüğü lehine bu parsel aleyhine 648.55 m2 lik daimi irtifak Hakkı vardır
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 109 Ada, 11 Parsel, DEVELİ Mahalle/Köy, BOZYAKA Mevkii, Taşınmaz Develi Mah,Bozyaka mevkii 109 ada 11 parsel tarla vasıflı ve yüzölçümü 3.855,33 m²dir. Borçlu hissesi 17/360'dır.Taşınmaz 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.Tahtalı Barajı Su toplama havzası çevre düzeni planı kapsamında ise uzun mesafeli koruma ve dere mutlak koruma alanında kalmaktadır.Konumu,Kadastro bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz develi mahallesi merkezine kuş uçumu 1400 metre mesafededir.Parselin sınırları korunaksızdır.Taşınmaz yol,su,telefon,telefon alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır.Tarımsal yapısı,taşınmazın toprak grubu kolüviyaldir.Toprak derin,orta bünyeli,taşsız,engebesiz,%1-2 meyillidir.Taşınmaz üzerinde hali hazır tarla tarımı yapılmaktadır.üzerinde ekonomik değeri olan ağaçlar bulunmamaktadır.taşınmaz içinde inşai muhtesat bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 3.855,33 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir
Kıymeti : 5.461,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İlave I Develi köyü 414 sahife sahife ile müşterek ipoteklidir.
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 123 Ada, 7 Parsel, DEVELİ Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Ev ve arsa Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz Develi Mah, Bozyaka mevkii 123 ada, 7 nolu parsel ev ve arsa vasıflı ve yüzölçümü 9.556,55 m²dir. Taşınmazda borçlunun 17/360 hissesi bulunmaktadır.Taşınmaz 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir bütünü çevre düzeni planı içerisinde kısmen tarımsal niteliği korunacak alanda, kısmen de kırsal bölge yerleşim alanında kalmaktadır.Tahtalı barajı su toplama havzası çevre düzeni planı kapsamında ise orta mesafeli koruma alanında kalmaktadır.taşınmazın konumu,kadastro bir yola cephesi bulunan taşınmaz Develi Mah. merkezi içerisinde bulunmaktadır.Parselin sınırları korunaksızdır.Taşınmaz yol,su,telefon,telefon alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.Taşınmazın toprak grubu kolüviyaldir. Toprak derin orta bünyeli,taşsız,engebesiz,%1-2 meyillidir.taşınmaz üzerinde hissedarlarca tarla tarımı,zeytincilik ve bahçe tarımı yapılmaktadır.taşınmaz üzerinde borçluya ait zirai muhtesat bulunmamaktadır.Borçlunun kullanımında tek katı yığma tarzında yapılmış bir yapı bulunmaktadır.Üzeri kiremit kaplı ahşap çatı ile kapatılmıştır.Çok yıpranmış vaziyettedir.Giriş kapısı ve dış cephe doğramaları demir doğramadan yapılmıştır.Salon,iki oda,mutfak,banyo, wcden ibarettir.İç kapılar ahşaptandır.bina alanı 68.00 m²dir.
Yüzölçümü : 9.556,55 m2
İmar Durumu : Tapu kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 121.786,24 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 03/01/2020 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi- Barbaros Mahallesi 408 Sokak No: 2 Çevre Yolu Üzeri Menderes/İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1126 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.