Yazdır

T.C.
MANYAS
İCRA DAİRESİ
DOSYA NO :2019/23 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Manyas İlçe, 271 Parsel, YAYLA Mahalle/Köy, KELTEPE Mevkii,TAM hisse tarla vasfında olan taşınmaz Tınlı toprak yapısında % 3-5 eğime sahip yerleşim alanı dışında tarla vasfında kuru tarım arazisidir. Yayla mahalle merkezinin Doğusunda 550 m mesafede konumludur.Bölgedeki ürün deseni incelendiğinde Buğday, Arpa, Ayçiçeği gibi kuru tarım ürünleri olduğu görülmektedir.Araziye ulaşım kadastro yolundan sağlanmakta olup makineli tarım için uygundur.Tarımsal üretim için uygun ekonomik büyüklükte olup kış döneminde ulaşım zordur.
Yüzölçümü : 3.375 m2
İmar Durumu :6360 sayılı büyükşehir yasası ile belediyemiz sınırları içine alınmıştır.parseller köy yerleşik sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 16.875,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :3402sayılı kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 08/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : MANYAS BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU MANYAS BALIKESİR

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Manyas İlçe, 195 Parsel, YAYLA Mahalle/Köy, mersinçal Mevkii, Tam hisse taşınmaz Tınlı toprak yapısında % 4-7 eğime sahip yerleşim alanı dışında tarla vasfında kuru tarım arazisidir. Yayla mahalle merkezinin Kuzey batısında 1.900 m mesafede konumludur.Bölgedeki ürün deseni incelendiğinde Buğday, Arpa, Ayçiçeği gibi kuru tarım ürünleri olduğu görülmektedir Araziye ulaşım tarla yolundan sağlanmakta olup makineli tarım için uygundur.Tarımsal üretim için uygun ekonomik büyüklükte olup kış döneminde ulaşım zordur.
Yüzölçümü : 14.125 m2
İmar Durumu :6360 sayılı büyükşehir yasası ile belediyemiz sınırları içine alınmıştır.parseller köy yerleşik sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 42.375,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :3402sayılı kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 08/01/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : MANYAS BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU MANYAS BALIKESİR

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Manyas İlçe, 199 Parsel, YAYLA Mahalle/Köy, DÜBEKLİ Mevkii,Tam hisse taşınmaz Tınlı toprak yapısında % 5-8 eğime sahip yerleşim alanı dışında tarla vasfında kuru tarım arazisidir.Yayla mahalle merkezinin Kuzey batısında 1.550 m mesafede konumludur. Bölgedeki ürün deseni incelendiğinde Buğday, Arpa, Ayçiçeği gibi kuru tarım ürünleri olduğu görülmektedir. Araziye ulaşım tarla yolundan sağlanmakta olup makineli tarım için uygundur. Tarımsal üretim için uygun ekonomik büyüklükte olup kış döneminde ulaşım zordur.
Yüzölçümü : 17.750 m2
İmar Durumu :6360 sayılı büyükşehir yasası ile belediyemiz sınırları içine alınmıştır.parseller köy yerleşik sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 53.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 sayılı kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 08/01/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : MANYAS BELEDİYESİ DÜĞÜN SALONU MANYAS BALIKESİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/23 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.