Yazdır
KULA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Manisa/Kula'da 24547 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

KULA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027766
Şehir : Manisa / Kula
Semt-Mahalle : BAŞIBÜYÜK MAH. / KULA
: 24547
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 23.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/34 Satış
Muhammen Bedeli
:
61,367 TL
Birinci Satış Günü
:
12.09.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.10.2019 10:00
Satış Yeri
:
Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KULA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Dosya No: 2018/34 Satış
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, Başıbüyük Mahalle, Söğütçayı Mevkii, 110 Ada, 53 Parsel,Satışa konu taşınmaz, Tarla vasıflı, %10-12 meyilli bir arazi olup, söz konusu arazi tarıma elverişli bir arazidir. Toprak yapısı kumlu tınlıdır ve hafif taşlıdır. Keşif günü itibariyle arazide hububat ekilip biçimi yapılmış, artıkları halen tarlada bulunmaktadır. Arazi üzerinde hiç bir bina ve yapıya rastlanılmamıştır.
Adresi : Başıbüyük Mahallesi 110 Ada 53 Parsel Kula / MANİSA
Yüzölçümü : 24.547 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma yapılabilir.
Kıymeti : 61.367,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz Şerhleri mevcuttur.
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, Başıbüyük Mahalle, Söğütçayı Mevkii, 110 Ada, 95 Parsel, Satışa konu taşınmaz, Tarla vasıflı, %3-4 meyilli bir arazi olup, toprak yapısı kumlu tınlıdır. Keşif günü itibariyle arazide hububat ekili olup biçimi yapılmış, artıkları halen tarlada bulunmaktadır. Arazi üzerinde hiç bir bina ve yapıya rastlanılmamıştır.
Adresi : Başıbüyük Mahallesi 110 Ada 95 Parsel Kula / MANİSA
Yüzölçümü : 11.914,46 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma yapılabilir.
Kıymeti : 23.828,92 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Hacizve ipotek şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, Başıbüyük Mahalle, Söğütçayı Mevkii, 110 Ada, 97 Parsel, Satışa konu taşınmaz tarla vasıflı %5-6 meyilli bir arazi olup, söz konusu arazi tarıma elverişli bir arazidir. toprak yapısı kumlu tınlıdır. Keşif günü itibariyle arazide hububat ekilip biçimi yapılmış artıkları halen tarlada bulunmaktadır. Arazi üzerinde hiçbir bina ve yapıya rastlanılmamıştır.
Adresi : Başıbüyük Mah. 110 Ada 97 Parsel Kula / MANİSA
Yüzölçümü : 12.607,26 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma yapılabilir.
Kıymeti : 25.214,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Hacizve ipotek şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, Başıbüyük Mahalle, Bağtepesi Mevkii, 116 Ada, 69 Parsel,Satışa konu taşınmaz, Tarla vasıflı, %1-2 meyilli bir arazidir. Toprak yapısı kumlu tınlıdır ve taşlıdır. Keşif günü itibariyle arazide hiçbir ekim ve dikim bulunmamaktadır.Arazi üzerinde belli bir alanda beton bir zemin vardır.
Adresi : Başıbüyük Mahallesi 116 Ada 69 Parsel Kula / MANİSA
Yüzölçümü : 666,53 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma yapılabilir.
Kıymeti : 1.133,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, Başıbüyük Mahalle, Uzundil Mevkii, 137 Ada, 41 Parsel,Satışa konu taşınmaz, Tarla vasıflıdır ve %5-6 meyilli bir arazidir. Toprak yapısı kumlu tınlıdır ve hafif taşlıdır. Arazi köy içinde olup keşif anında işlenmemiş ve yabani otlarla kaplı olduğu görülmüştür. Arazi üzerinde hiçbir bina ve yapıya rastlanılmamıştır.
Adresi : Başıbüyük Mahallesi 137 Ada 41 Parsel Kula / MANİSA
Yüzölçümü : 7.164,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma yapılabilir.
Kıymeti : 39.402,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz Şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kula İlçe, Başıbüyük Mahalle, Uzundil Mevkii, 137 Ada, 9 Parsel,Satışa konu taşınmaz, Tarla vasıflıdır ve%4-5 meyilli bir arazidir. Toprak yapısı kumlu tınlıdır ve hafif taşlıdır. Arazi Köy İçerisinde olup keşif günü tarlada hububat biçiminden arta kalan artıklar görülmüştür. Arazi Üzerinde 2 adet ağıl, 3 adet ev bulunup, A ile gösterilen bina tek katlı 96.50 m² kullanım alanı olan yığma kargir tarzda yapılmış mesken olarak kullanılan binadır. 3 oda, banyo-wc, mutfak balkondan oluşmaktadır. Yığma tuğladan yapılan duvarlar üzerinde ahşap çatı olup, üzeri kiremit kaplıdır. Dış duvarların bir kısmı sıvalı ve badanalı, kalan kısmı sıvasız ve boyasızdır. İç duvarları sıvalı ve boyalıdır. Tuvalet ve banyo zemini ve duvarlar fayans döşeli kalan kısımların zemini betondur. Giriş kapısı demir, iç kapıları ahşap ve tuvalet ve banyo kapıları ve pencereler pvc doğramadandır. Banyo tuvalet ve hol tavanı pvc lambriden asma tavan, oda tavanları ise ahşap cilasız lambrili asma tavandır. Giriş kısmına beton atılarak, ahşap dikme ve çatı üzerine oluklu sac ile sundurma yapılmıştır. Yeni yapılmış olan bina Soba ile ısınmaktadır. B ile gösterilen kısım A ile gösterilen evin arka cephesine bitişik olarak yapılmış 87 m² yüzölçümlü besihane olarak kullanılan yeniyapılmış yapıdır. Yığma tuğladan yapılmış duvarlar ve ahşap çatı üzerine tek akıntılı oluklu sac ile örtülerek yapılmıştır.C ile gösterilen bina tek katlı 98.00 m² kullanım alanı olan yığma kargir tarzda yapılmış mesken olarak kullanılan binadır. 3 oda, banyo-wc, mutfak balkondan oluşmaktadır. Yığma tuğladan yapılan duvarlar üzerinde ahşap çatı olup, üzeri kiremit kaplıdır. İç ve dış duvarları sıvalı ve badanalıdır. Zeminler betondur. Hol ve mutfak duvarları seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf kaplama malzemeden olup bankosu mermerdir. Tavanları ise cilasız ahşap doğramadır. Kapı, pencere ve korkuluklar demir doğramadandır. Ev soba ile ısınmaktadır. D ile gösterilen bina tek katlı 56.00 m² kullanım alanı olan yığma kargir tarzda yapılmış mesken olarak kullanılan binadır. 2 oda, mutfak ve holden oluşmaktadır. Yığma tuğladan yapılan duvarlar üzerinde ahşap çatı olup, üzeri kiremit kaplıdır. İç ve dış duvarları sıvalı ve boyalıdır. Zemini betondur. Tavanları ise cilasız ahşap doğramadır. Kapı, pencere ve korkuluklar demir doğramadandır. Ev soba ile ısınmaktadır. E ile gösterilen kısım 123.50 m² yüzölçümlü besihane olarak kullanılan yapıdır. Yığma tuğladan yapılmış duvarlar ve ahşap çatı üzerine kiremit kaplanarak yapılmıştır. Duvarları sıvasız ve boyasızdır.
Adresi : Başıbüyük Mah. 137 Ada 9 Parsel Kula / MANİSA
Yüzölçümü : 15.999 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Plansız Alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre yapılaşma yapılabilir.
Kıymeti : 165.021,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Haciz Şerhleri mevcuttur
1. Satış Günü : 12/09/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 07/10/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Yunus Emre Kültür Merkezi Kent Meydanı Merkez/Kula/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/34 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.