Yazdır
KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Manisa/Kırkağaç'ta 455 m² zeytinlik mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

KIRKAĞAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01035727
Şehir : Manisa / Kırkağaç
Semt-Mahalle : ÖĞEÇLİ MAH. / KIRKAĞAÇ
: 455
Yayınlandığı Gazeteler

GELİŞEN YENİ KIRKAĞAÇ 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
6,825 TL
Birinci Satış Günü
:
20.09.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
25.10.2019 10:00
Satış Yeri
:
KIRKAĞAÇ BELEDİİYESİ TOPLANTI SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KIRKAĞAÇ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kırkağaç İlçe, 172 Parsel, ÖVEÇLI Mahalle/ SIVAN MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz killi yapıda, taban suyu yakın olan bir tarım arazisidir, İşlenebilir bir toprak yapısına ve derinliğine sahip, su tutma kapasitesi iyi. orta geçirgen, tuzluluk, alkali) ik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir, %1~3 meyilli, toprak işlemesi yapılmamış, mekanik tarım faaliyetlerine uygundur, taşınmazın zeminde yolu bulunmamaktadır. Parsel İçinde barınak, su ve elektrik gibi değer arttırıcı unsurlar bulunmamaktadır. Taşınmaz zeytinlik vasfında olup. kullanım olarak ta zeytinlik vasfındadır. Akhisar- Bergama yoluna sınırdır. Üzerinde 7 adet 50-60 yaşlarında zeytin ağacı bulunmamaktadır
Yüzölçümü : 455 m2 , Kıymeti : 6.825,00 TLKDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/09/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : KIRKAĞAÇ BELEDİİYESİ TOPLANTI SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kırkağaç İlçe, 177 Ada, 35 Parsel, TEVFİKİYE MAHALLESİ ANDIZ MEVKİİ Mevkii, Taşınmaz killi-1 inli yapıda, taban suyu yakın olan bir tarım arazisidir, İşlenebilir bir toprak yapısına ve derinliğine sahip, su tutma kapasitesi iyi, orta geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir. %l-3 meyilli, toprak işlemesi yapılmış, mekanik tarım faaliyetlerine uygundur. Taşınmazın zeminde kadastralyolu bulunmamaktadır, Parsel içinde barınak, su ve elektrik gibi değer arttırıcı unsurlar bulunmamaktadır, Arazi içinde toprak işleme yapılmıştır. Parsel kuş uçuşu mahalle merkezine 9500 metre. Kırkağaç İlçe merkezine 10000 metredir, Arazi içerisinde sondaj olmasa da komşu parsellerden sulanabilmekledir. Arazi başında bir sulama sistemi bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 2.908 m2 , İmar Durumu : Yok Kıymeti : 26.172,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/09/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Kırkağaç İlçe, 392 Ada, 14 Parsel, ŞAİREŞREF Mahalle/Köy, KARAİNCİR Mevkii, Taşınmaz killi-tınlı yapıda, taban suyu derinde olan bir tarım arazisidir. İşlenebilir bir toprak yapısına ve derinliğine sahip, su tutma kapasitesi iyi, orta geçirgen, tuzluluk, alkalilik ve drenaj problemi olmayan bir arazidir. %l-3 meyilli, toprak işlemesi yapılmış, mekanik tarım faaliyetlerine uygundur. Taşınmazın zeminde yolu bulunmaktadır. Parsel içinde bannak, su ve elektrik gibi değer arttırıcı unsurlar bulunmamaktadır. Akhisar-bergama yoluna sınırdır. Bu hali ile Kırkağaç şehir merkezine sınır ve içi içe konumdadır. Arazi içinde 38 adet 40-50 yaşlarında zeytin ağacı bulunmaktadır.Taşınmaz imar plam içinde yer almakta olup, imar kanunun 18. Maddesi uygulaması devam etmektedir. Bu yüzden herhangi bir parselasyon mevcut değildir. Bu hali ile objektif değer arttırıcı unsurları bulunmaktadır. Kırkağaç Belediye Başkanlığının 29.03.2016 tarih ve 62 sayılı yazısında bu parsel 1:1000 lik imar planında 5 kat imarlı, ayrık nizam, konut imarlı, TAKS 0.50 ve KAKS 2.50, taşınmazın bir kısmı yol bir kısmı ayrık nizam, 5 kat yapılaşmaya müsait konut alanında kalmakta olduğu belirtilmiştir. Yapılan piyasa fiyat araştırmasında emsal olan zeytinlik vasıflı arazi fiyatlarından değerlendirme yapılacaktır.
Yüzölçümü : 4.771,05 m2 , İmar Durumu : Yok ,Kıymeti : 381.684,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 20/09/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 25/10/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
7- Hissedarlardan Mualla ÇİVİ adınaSulh hukuk Mahkmesi duruşma günü, karar tebliği, Satış Memurluğumuz Kıymet Takdiri Raporun tebliğlerinin hepsinin ilanen tebligat yolu ile yapıldığı anlaşıldığından MUALLA ÇİVİ için satış ilanı tebliği yerine geçmek üzere ilan olunur.04/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.