Yazdır

T.C.
GÖRDES
İCRA DAİRESİ


2019/70 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili, Gördes ilçesi, Kurtuluş mahallesi, avuluk mevkii, 489 ada 58 parsel nitelikli taşınmaz 24.096,04m2 olup; damlı tarla vasfındadır. Killi - tınlı toprak yapısına sahiptir. Toprak derinliği ortadır. Taşınmaz %3-5 meyil'e sahiptir. Taşınmaz sulanabilir.
Taşınmaz üzerinde 12 yaşlarında 162 adet zeytin, 10 yaşlarında 2 adet elma, 10 yaşlarında 1 adet ayva, 10 yaşlarında 2 adet kayısı, 10 yaşlarında 2 adet badem, 10 yaşlarında 1 adet incir, 10 yaşlarında 1 adet iğde ağacı vardır.
Parsel içinde, taştan yapılma tarla damı vardır. Alt katı hayvan damı olarak kullanılan yapının üst katı ev olarak düşünülmüştür. Yapının kapı ve pencereleri yoktur. Çatısı yeni tamir edilmiştir. Yapının bir cephesine sıva yapılmıştır. Toplam 110m2 alana sahip bu taş yapı, bu özellikleri ile basit yapı sınıfına girmekte olup, natamam bir yapıdır.
Taşınmaz Belediye sınırları içinde 1/1000'lik uygulama imar planları ve mahalle yerleşik alanı sınırları dışında olduğundan İzmir- Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan hükümlerine dayalı ve 3194 sayılı imar kanununa dayalı olarak yayımlanan plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin 63. maddesine göre ruhsatlandırılmaktadır.
İmar Durumu : Yukarıdaki gibidir.
Kıymeti : 320.150,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : GÖRDES BELEDİYESİ KÜLTÜR SARAYI KONFERANS SALONU GÖRDES / MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili, Gördes ilçesi, Kurtuluş mahallesi, 489ada 54 parsel , avuluk mevkiindeki taşınmaz 9.862,06 m2 olup; tarla vasfındadır. Killi- tınlı torpak yapısına sahiptir. Toprak derinliği ortadır. Taşınmaz %3-5 meyil'e sahiptir.
Taşınmaz üzerinde 10 yaşlarında 11 adet armut, 10 yaşlarında 10 adet elma , 10 yaşlarında 7 adet asma, 10 yaşlarında 3 adet muşmula, 15 yaşlarında 52 adet kiraz, 10 yaşlarında 5 adet şeftali ağacı bulunmaktadır.
Taşınmaz Belediye sınırları içinde 1/1000'lik uygulama imar planları ve mahalle yerleşik alanı sınırları dışında olduğundan İzmir- Manisa Planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı ve plan hükümlerine dayalı ve 3194 sayılı imar kanununa dayalı olarak yayımlanan plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin 63. maddesine göre ruhsatlandırılmaktadır.
İmar Durumu : Yukarıdaki gibidir.
Kıymeti : 79.882,36 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 28/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 24/02/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : GÖRDES BELEDİYESİ KÜLTÜR SARAYI KONFERANS SALONU GÖRDES /MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/70 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.