Yazdır

T.C.
EDİRNE
İCRA DAİRESİ
2018/23034 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallıdere Köyü, Eyrek Karşısı Mevki, 101 ada 128 parsel, 18.462,04 m2 Tarla vasıflı taşınmaz (1/1 Hisse), Köyün kuzeyinde, köy merkezine yaklaşık 1.000 metre mesafede konumlanmaktadır. Tapu kaydında; ''2. Derece Askeri Yasak Bölge İçerisinde Kalmaktadır.'' şerhi bulunmaktadır. Tuzluluk, alkalilik gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topoğrafyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çallıdere Köyü , Lalapaşa /Edirne
Yüz ölçümü : 18.462,04 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 74.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Lalapaşa Belediyesi Başkanlık Binası Giriş Kat Nikah Salonu LALAPAŞA/EDİRNE -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallıdere Köyü, Kiraz Kaya Mevki, 105 ada 29 parsel, 10.545,33 m2 Tarla vasıflı taşınmaz (1/1 Hisse), Köyün güneydoğusunda, köy merkezine yaklaşık 480 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topoğrafyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çallıdere Köyü , Lalapaşa /Edirne
Yüz ölçümü : 10.545,33 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 47.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Lalapaşa Belediyesi Başkanlık Binası Giriş Kat Nikah Salonu LALAPAŞA/EDİRNE -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallıdere Köyü, Kule Mevki, 120 ada 4 parsel, 12.268,37 m2 Tarla vasıflı taşınmaz (1/1 Hisse), Köyün kuzeyinde, köy merkezine yaklaşık 450 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topoğrafyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çallıdere Köyü , Lalapaşa /Edirne
Yüz ölçümü : 12.268,37 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 55.200,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Lalapaşa Belediyesi Başkanlık Binası Giriş Kat Nikah Salonu LALAPAŞA/EDİRNE -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallıdere Köyü, Maltepe Mevki, 111 ada 36 parsel, 10.965,26 m2 Tarla vasıflı taşınmaz (1/1 Hisse), Köyün kuzeyinde, köy merkezine yaklaşık 1.400 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topoğrafyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çallıdere Köyü , Lalapaşa /Edirne
Yüz ölçümü : 10.965,26 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 44.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Lalapaşa Belediyesi Başkanlık Binası Giriş Kat Nikah Salonu LALAPAŞA/EDİRNE -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallıdere Köyü, Köy Civarı Mevki, 106 ada 4 parsel, 6.299,14 m2 Tarla vasıflı taşınmaz (1/1 Hisse), Köyün güneydoğusunda, köy merkezine yaklaşık 380 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topoğrafyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çallıdere Köyü , Lalapaşa /Edirne
Yüz ölçümü : 6.299,14 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 28.500,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Lalapaşa Belediyesi Başkanlık Binası Giriş Kat Nikah Salonu LALAPAŞA/EDİRNE -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, Lalapaşa İlçesi, Çallıdere Köyü, Mezarlık Mevki, 110 ada 5 parsel, 5.797,88 m2 Tarla vasıflı taşınmaz (1/1 Hisse), Köyün batısında, köy merkezine yaklaşık 1.100 metre mesafede konumlanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik gibi sorunları olmayan, su tutma kapasitesi iyi, taşlılık ve erozyon problemi bulunmayan, toprak derinliği iyi olan, topoğrafyası makineli tarıma elverişli, orta verimli, kuru tarım arazisidir.
Adresi : Çallıdere Köyü , Lalapaşa /Edirne
Yüz ölçümü : 5.797,88 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 23.200,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 03/09/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Lalapaşa Belediyesi Başkanlık Binası Giriş Kat Nikah Salonu LALAPAŞA/EDİRNE - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/23034 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.