Yazdır

T.C.
KÖYCEĞİZ
İCRA DAİRESİ

2018/233 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz, Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Döğüşbelen Mahallesi, 137 Ada, 13 Parsel, 2.411,19m² olup, ( Borçlu L..... Y..... hissesi 887/1200 ). tapuda Bahçe vasfı ile kayıtlıdır. Satışa Konu Taşınmaz üzerinde Tek Katlı bir adet ev ile hizar yapısı mevcuttur. taşınmaz üzerinde bulunan 105,82 m² taban alanılı tek katlı evin bazı dış duvarları sıvasız ve boyasız bir durumdadır. çatısı ahşap olup çatı örtüsü kiremittir. pencereleri pvc doğrama, dış kapısı çelik kapıdır.( Değeri 105.820 TL dir ) Yine Taşınmaz üzerinde 80m² taban alahlı hizar yapısı mevcuttur. ahşap bir yapı olup çatısı eternit ile örtülüdür. düzensiz bir yapı görünümündedir. ( Değeri 16.000 TL dir ) Taşınmaz, düz veya düze yakın killi tınılı toprak bünyesinde alüvyal yapıda orta toprak derinliğine sahip sulanailir fiilen bahçe ve ev olarak kullanılan II sınıf tarım arazisidir. taşınmaz üzerinde değişik cins ve yaşlarda ( Dut, Nar, Narenciye, Yenidünya, Zeytin ) toplam 37 adet ağaç bulunmaktadır. ( Değeri 5.785 TL dir ) Taşınmazın Toplam Değeri 224.052 TL olup, Hisse ( 887/1200 ) değeri ise 165.611,80 TL dir.
Ayrıca Dosya Alacaklısı Varlık Yönetim Şirketi olması sebebiyle, KDV Kanunu 17. Maddesinin 4. Fıkrasının, L Bendigereğince İhaleye İştirak eden Üçüncü kişiler dahil KDV'den istisna tutalacaktır.
Adresi : Köyceğiz İlçesi, Döğüşbelen Mahallesi, 137 Ada, 13 Parsel
Yüzölçümü : 2.411,19 m2
Arsa Payı : 887/1200
İmar Durumu : İnşaat tarzı Yerleşik Alan Sınırları İçerisinde kalmaktadır. Yapılaşma koşullarına göre 85m²+85m² inşaat müsaadeli olara yerlerdendir.
Kıymeti : 165.611,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Olduğu Şeklindedir.
1. Satış Günü : 23/10/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 19/11/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : Köyceğiz Adliyesi İcra Müdürlüğü Önü

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/233 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.