Yazdır

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ
2015/13551 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 29575 Ada, 18 Parsel, SİLLE SUBAŞI Mahalle/Köy, ŞÜKRAN Mevkii, Konya ili, Selçuklu ilçesi, Sille Subaşı mahallesi, Şükran mevkiinde bulunan 29575 ada, 18 parsel Konya merkeze 12,5 km, Sille Subaşı mahallesine 3,14 km, Tatköy mahallesi 16482 sokağa 50 m, Baraj caddesine 250 m kuşbakışı uzaklıktadır. Satışa konu olan, Selçuklu İlçesi, Sille Subaşı Mahallesi, Şükran Mevkiinde bulunan 29575 ada 18 parsel nolu taşınmaz tapuda, 10 cilt, 946 Sahifede 7.059,35 m² miktarında, Bağ vasfında, tam hisselidir. Keşif tarihi itibariyle 29575 ada 18 nolu parselin zemininin ekili ya da sürülü olmadığı, üzerinde gerekli budama, aşılama, ilaçlama, çapalama, gübreleme, sulama vb. İşlemler yapılmadığından verim kabiliyetleri ve ürün kalitesi çok düşük, ekonomik verim değeri olmayan, kısmen kurumuş, çalı formunda badem ve kayısı ağaçları ile kendiliğinden gelişmiş alıç, meşe, yabani kuşburnu, karamuk vb. Çalıların olduğu, üzerinde hiçbir tarımsal yapı, özel derin su kuyusu bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın eğimi %2-6 (hafif eğimli) ve %6-12 (orta eğim) arasında değişmektedir. Toprak derinliği çok sığ ( 0-20 cm) ile sığ (20-50 cm) arasında değişmekte olup, eğimin azaldığı kısımlarda eğime ters orantılı olarak artarak toprak derinliği artmaktadır. Toprakları kumlu-killi tın, kumlu-tın bünyelidir. Alkalilik, tuzluluk ve drenaj problemi bulunmamaktadır. Ancak, yer yer yüzeysel çakıllık problemi bulunmaktadır. Orta şiddetli erozyona maruzdur. Geleneksel toprak işlemeli tarım yapılan, halen devlet yatırımları ile sulanmayan veya sulama projesi kapsamında olmayan kuru tarım arazisi olup, tapuda bağ vasfında olmasına rağmen taşınmaz üzerinde genelde bağ omcası bulunmamakta olup, nadir olarak bulunan bağ omcalarının da çok yaşlı ve ekonomik verim çağını tamamlamış olduğu ve bağ vasfını kaybetmiş olduğu görülmüştür. Selçuklu ilçesi, Sille/Subaşı Mahallesinde hem mesken hem de iş yerleri bulunmaktadır. Mahallede alt yapı çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Parsel kadastro parseli olup, yola cephesi bulunmamaktadır. Parselin yakın çevresinde benzer nitelikte bağ ve bahçe olarak kullanılan ve içerisinde tek katlı bahçe evleri bulunan taşınmazlar mevcuttur.
Adresi : Tatköy Mah. 16482 Sk. No:40 (güneyinde) Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 7.059,35 m2
Arsa Payı : Yok.
İmar Durumu : Dosyasında.
Kıymeti : 317.670,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında.
1. Satış Günü : 05/11/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
2. Satış Günü : 03/12/2019 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/13551 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.