Yazdır

T.C.
SARAYÖNÜ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2015/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Sarayönü İlçe, 342 Ada, 24 Parsel, Hatıp/Burçalıkkaşı Mahalle/Köy, Taşınmaz Hatıp Mahalle arazilerinin kuzeyinde bulunur, yola cephesi yoktur, en yakın kadastro yolu parselin doğusunda 100 metre mesafededir, ilçe merkezine 7,5 Km mesafededir, taşınmazın üzerinde tarımsal faaliyet yapılmakta, taşınmaz derin toprak yapısına sahip, eğimsiz, killi, tınlı toprak yapısında, organik madde yönüyle zayıf, toprak rengi kızıl kahverengi, hali hazırda kooperatif sulama sahası içerisinde sulanabilen sulu tarımsal arazidir.
Adresi : Burçalıkkaşı Mevkii Hatıp Mahallesi Sarayönü KONYA
Yüzölçümü : 31.600 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar Planı Dahilinde Değildir
Kıymeti : 142.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi
1. Satış Günü : 16/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Sarayönü Belediyesi Düğün Salonu Sarayönü KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Sarayönü İlçe, 342 Ada, 22 Parsel, Hatıp/Buraçalıkkaşı Mahalle/Köy, Taşınmaz Hatıp Mahalle arazilerinin kuzeyinde bulunmaktadır, parsel kadastro parseli olup yola cephesi vardır, yol parselin batı sınırındadır, ilçe merkezine 7,5 Km mesafededir, Taşınmaz derin toprak yapısına sahip, eğimsiz, killi, tınlı toprak yapısında, organik madde yönüyle zayıf, toprak rengi kızıl kahverengi, su tutma kapasitesi iyi, verimli, taşlık problemi olmayan arazilerdendir. Taşınmaz Sarayönü Merkez Sulama Kooperatifi sahasında yer almakta olup, sulu tarımsal arazidir,
Adresi : Burçalıkkaşı Mevkii Hatıp Mahallesi Sarayönü KONYA
Yüzölçümü : 33.800 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar Planı Dahilinde Değildir
Kıymeti : 152.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi
1. Satış Günü : 16/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Sarayönü Belediyesi Düğün Salonu- Sarayönü KONYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Sarayönü İlçe, 544 Ada, 28 Parsel, SELİMİYE Mahalle/Köy, HARIMLAR Mevkii, Selimiye Mahalle arazilerinin kuzeyinde bulunur, yola cephesi yoktur, en yakın kadastro yolu parselin doğusunda 30 metre mesafededir, ilçe merkezine 2 Km mesafededir, Taşınmaz derin toprak yapısına sahip, eğimsiz, killi, tınlı toprak yapısında, organik madde yönüyle iyi, toprak rengi kahverengi, su tutma kapasitesi iyi, verimli, taşlık problemi olmayan arazilerdendir. Taşınmaz dere kenarında olup, dere kışları akan yazları kuruyan yapıya sahiptir. Sulamaya uygun değildir. Taşınmaz kuru tarım arazisidir.
Adresi : Harımlar Mevkii, Selimiye Mahallesi Sarayönü KONYA
Yüzölçümü : 2.185,30 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar Planı Dahilinde Değildir
Kıymeti : 14.204,45 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibi
1. Satış Günü : 16/04/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Sarayönü Belediyesi Düğün Salonu-Sarayönü KONYA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.