Yazdır
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Konya Karatay'da 8.600 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01076966
Şehir : Konya / Karatay
Semt-Mahalle : SÜRÜÇ MAH. / KARATAY
: 8600
Yayınlandığı Gazeteler

MERHABA 05.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/48 Satış
Muhammen Bedeli
:
70,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.12.2019 09:30
İkinci Satış Günü
:
10.01.2020 09:30
Satış Yeri
:
Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2019/48 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1433 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü yenice mahallesinin Doğusunda Aksaray Yolu mevkiinde bulunmaktadır.Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları bulunmamaktadır.Taşınmaz boş durumda bulunmaktadır. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir.Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz güneyinde bulunan Konya Aksaray Yoluna cepheli konumdadır. Taşınmaz Yenice mahallesi yerleşim merkezine 650 metre, Konya Vilayet merkezine 77 km mesafededir.
Yüzölçümü : 8.600 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1177 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü yenice mahallesinin Güneyinde Bağlıca Yolu mevkiinde bulunmaktadır.Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları bulunmamaktadır.Taşınmaz üzerinden Karayolları tarafından dolgu amaçlı malzeme alınmış. Keşif tarihi itibarı ile tarımsal faaliyetlere elverişli değildir. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir.Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz ana yola çıkışını batısında bulunan yoldan sağlamaktadır. Taşınmaz Yenice mahallesi yerleşim merkezine 400 metre , Konya Vilayet merkezine 77 km mesafededir.
Yüzölçümü : 22.300 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1199 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü yenice mahallesinin Güneyinde Bağlıca Yolu mevkiinde bulunmaktadır.Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları bulunmamaktadır.Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı ile hububat ekili bulunmaktadır. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir.Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz ana yola çıkışını batısındabulunan yoldan sağlamaktadır. Taşınmaz Yenice mahallesi yerleşim merkezine 2.2 km, Konya Vilayet merkezine 77 km mesafededir.
Yüzölçümü : 14.600 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 70.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1442 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü yenice mahallesinin Güneyinde Tekke mevkiinde bulunmaktadır.Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları bulunmamaktadır.Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı üzerinde şeker pancarı bulunmaktadır.Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir.Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz ulaşım durumu haritasında yolu olmayıp komşu parsellerden geçmek sureti ile ana yola çıkışı sağlanmaktadır. Taşınmaz Yenice mahallesiyerleşim merkezine 590 metre, Konya Vilayet merkezine 77kmmesafededir.
Yüzölçümü : 103.000 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1457 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü Yenice mahallesinin GüneyindeTekke mevkiinde bulunmaktadır. Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları olmayıp hububat ekili durumundadır. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir. Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz ana yola çıkışını batısında bulunan tarla yolundansağlamaktadır. Taşınmaz Şuruç Yenice mahallesi yerleşim merkezine 1.2 km, Konya Vilayet merkezine 77 km mesafededir.
Yüzölçümü : 17.300 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1392 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Yenice mahallesinin kuzey doğusunda Kurt dere mevkiinde bulunmaktadır. Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları bulunmamaktadır. Taşınmaz keşif tarihi itibarı boş durumda bulunmaktadır. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir.Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz ulaşımınıgüneyinde bulunan tarla yolundan sağlanmakatdır. Taşınmaz Şuruç yerleşim merkezine 200 metre, Konya Vilayet merkezine 77.5 km mesafededir.
Yüzölçümü : 6.100 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 30.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1598 Parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü yenice mahallesinin Güneyinde bulunmaktadır. Arazi topoğrafik olarak düz konumdadır. Üzerinde herhangi bir su kuyusu, tarımsal yapı ve meyve ağaçları bulunmamaktadır.Taşınmaz boş durumundadır. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir.Taşınmaz yerleşim merkezine yakın sayılır. Taşınmaz Konya Aksaray yoluna cepheli konumdadır. Taşınmaz Yenice mahallesi yerleşim merkezine 530 metre, Konya Vilayet merkezine 77 km mesafededir.
Yüzölçümü : 20.115,42 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır.
Kıymeti : 160.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay İlçesi, Suruç Mahallesi, 0 Ada, 1145 Parsel sayılı kerpiç ev nitelikli taşınmaz; güncel olarak Şuruç Köyü Yenice mahallesinin yerleşim yeri içerisinde bulunmaktadır. Üzerinde tapukaydında yazılı bulunan Kerpiç ev yıkılmış boş arsa durumundadır. Taşınmaz Konya Aksaray yoluna365 metre mesafededir. Konya Vilayet merkezine 77 kmmesafededir.
Yüzölçümü : 656 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Belediye Mücavir alanı sınırları içerisinde Kırsal Yerleşimalanı içerisindebulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz’da herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması yapılmamıştır. Kadastro parseli durumundadır
Kıymeti : 8.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 13/12/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 10/01/2020 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/48 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.