Yazdır
CİHANBEYLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konya Cihanbeyli'de 6371 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

CİHANBEYLİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01118094
Şehir : Konya / Cihanbeyli
Semt-Mahalle : YENİCEOBA MAH. / CİHANBEYLİ
: 6371
Yayınlandığı Gazeteler

CİHANBEYLİ''NİN SESİ 23.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/238 Talimat
Muhammen Bedeli
:
19,113 TL
Birinci Satış Günü
:
26.03.2020 09:00
İkinci Satış Günü
:
30.04.2020 09:00
Satış Yeri
:
CİHANBEYLİ HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI UFACIK CAFE ÖNÜ CİHANBEYLİ / KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. CİHANBEYLİ İCRA DAİRESİ
2019/238 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Cihanbeyli İlçe, 6487 Parsel, Yeniceoba Mahalle, Dağdibi Mevkii.Bilirkişi raporuna göre Söz konusu taşınmaz Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mah. 6487 Parsel nolu 6.371,08 m2 yüzölçümlü, Tarla nitelikli taşınmazdır. Borçlu adına TAM hisselidir.Arazi % 1-2 eğimli oluporganik maddece orta yapıdadır. Arazide kuru tarım yapıldığı görülmüştür. Doğu cephesinden kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Geometrik olarak dikdörtgen şekle benzemektedir. Mahalle merkezinin 1 km batısında yer almaktadır. Etrafında ekili tarım arazileri mevcuttur.
Yüzölçümü : 6.371,08 m2
Hissesi : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 19.113,24 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 09:00 - 09:05 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 09:00 - 09:05 arası
Satış Yeri : CİHANBEYLİ HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI UFACIK CAFE ÖNÜ CİHANBEYLİ / KONYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Cihanbeyli İlçe, 365 Ada, 8 Parsel, Yeniceoba Mahalle, Köyiçi Mevkii, Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm.Bilirkişi raporuna göre söz konusu taşınmaz Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mah. 365 Ada 8 Parsel nolu 1.090,81 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli ana taşınmazda konumlu 144/432 arsa paylı Mesken Nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz borçlu adına TAM hisselidir. Ana taşınmaz 3 katlı natamam betonarme yapı olup, Belediye dosyası içerisindeki mimari proje ile uyumsuz olup, mahalinde yaklaşık 180 m2 oturum alanlı, 3 katlı toplam brüt 540 m2 (net 465 m2) kullanım alanlıdır.Zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm mesken olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 365 ada 8 parsel üzerinde davaya konu olmayan 65 m2 kerpiç ev, ekonomik değeri olmayan yarı açık besihane ve 80 m2 kerpiç müştemilat bulunmaktadır. Ana taşınmazın giriş kapısı alüminyum zemin kat 1 nolu bb mesken giriş kapısı ve iç kapılar panel, pencereler PVC dir. Zemin kat dairenin mutfak, antre ve ıslak hacim zeminleri seramik, oda zeminleri laminant parke kaplıdır. Islak hacim duvarları tavana kadar seramik, oda ve antre duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Parsel sınırlarını çevreleyen betonarme duvarbulunmaktadır. Parsel etrafında 1-2 katlı müstakil yapılar bulunmaktadır. Parsel,Yeniceoba Atatürk Ortaokulu yaklaşık (kuş uçuşu) 900 m güneydoğusunda konumludur.1 nolu bağımsız bölümün alanı brüt 160 m2, net 140 m2.
Adresi : Yeniceoba Mah. 65016 Sk No:4/1 Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 140 m2
Arsa Payı : 144/432
İmar Durumu : Cihanbeyli Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı içerisinde kalmakta olup Ayrık Nizam, 2 katyapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 184.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 09:15 - 09:20 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 09:15 - 09:20 arası
Satış Yeri : CİHANBEYLİ HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI UFACIK CAFE ÖNÜ CİHANBEYLİ / KONYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Cihanbeyli İlçe, 365 Ada, 8 Parsel, Yeniceoba Mahalle, Köyiçi Mevkii, Birinci Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm. Bilirkişi raporuna göre söz konusu taşınmaz Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mah. 365 Ada 8 Parsel nolu 1.090,81 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli ana taşınmazda konumlu 144/432 arsa paylı Mesken Nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz borçlu adına TAM hisselidir. Ana taşınmaz 3 katlı natamam betonarme yapı olup, Belediye dosyası içerisindeki mimari proje ile uyumsuz olup, mahalinde yaklaşık 180 m2 oturum alanlı, 3 katlı toplam brüt 540 m2 (net 465 m2) kullanım alanlıdır. 1. Kattaki 2 nolu bb natamam vaziyettedir. Ayrıca 365 ada 8 parsel üzerinde davaya konu olmayan 65 m2 kerpiç ev, ekonomik değeri olmayan yarı açık besihane ve 80 m2 kerpiç müştemilat bulunmaktadır. Ana taşınmazın giriş kapısı alüminyum.Zemin kaplaması, kapı, pencere, alçı sıva, boya, mutfak ekipmanları, ıslak hacim ekipmanları, vitrifiyeler natamam vaziyettedir. Tamamlanma oranı yaklaşık %58 dir. Parsel sınırlarını çevreleyen betonarme duvar bulunmaktadır. Parsel etrafında 1-2 katlı müstakil yapılar bulunmaktadır. Parsel,Yeniceoba Atatürk Ortaokulu yaklaşık (kuş uçuşu) 900 m güneydoğusunda konumludur. 2 nolu bağımsız bölümün alanı brüt 180 m2, net 156 m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Yeniceoba Mah. 65016 Sk No:4/2 Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 156 m2
Arsa Payı : 144/432
İmar Durumu : Cihanbeyli Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı içerisinde kalmakta olup Ayrık Nizam, 2 katyapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 132.912,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : CİHANBEYLİ HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI UFACIK CAFE ÖNÜ CİHANBEYLİ / KONYA

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İl, Cihanbeyli İlçe, 365 Ada, 8 Parsel, Yeniceoba Mahalle, Köyiçi Mevkii, İkinci Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm. Bilirkişi raporuna göre söz konusu taşınmazlar Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yeniceoba Mah. 365 Ada 8 Parsel nolu 1.090,81 m2 yüzölçümlü, Arsa nitelikli ana taşınmazda konumlu 144/432 arsa paylı Mesken Nitelikli taşınmazlardır. Taşınmaz borçlu adına TAM hisselidir. Ana taşınmaz 3 katlı natamam betonarme yapı olup, Belediye dosyası içerisindeki mimari proje ile uyumsuz olup, mahalinde yaklaşık 180 m2 oturum alanlı, 3 katlı toplam brüt 540 m2 (net 465 m2) kullanım alanlıdır. 2. Kattaki 3 nolu bb natamam vaziyettedir. Ayrıca 365 ada 8 parsel üzerinde davaya konu olmayan 65 m2 kerpiç ev, ekonomik değeri olmayan yarı açık besihane ve 80 m2 kerpiç müştemilat bulunmaktadır. Ana taşınmazın giriş kapısı alüminyum. Zemin kaplaması, kapı, pencere, alçı sıva, boya, mutfak ekipmanları, ıslak hacim ekipmanları, vitrifiyeler natamam vaziyettedir. Tamamlanma oranı yaklaşık %58 dir. Parsel sınırlarını çevreleyen betonarme duvarbulunmaktadır. Parsel etrafında 1-2 katlı müstakil yapılar bulunmaktadır. Parsel,Yeniceoba Atatürk Ortaokulu yaklaşık (kuş uçuşu) 900 m güneydoğusunda konumludur. 3 nolu bağımsız bölümün alanı brüt 180 m2, net 156 m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Yeniceoba Mah. 65016 Sk No:4/3 Cihanbeyli / KONYA
Yüzölçümü : 156 m2
Arsa Payı : 144/432
İmar Durumu : Cihanbeyli Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Konut Alanı içerisinde kalmakta olup Ayrık Nizam, 2 katyapılaşma koşullarına sahiptir.
Kıymeti : 132.912,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 26/03/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü : 30/04/2020 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri : CİHANBEYLİ HÜKÜMET KONAĞI KARŞISI UFACIK CAFE ÖNÜ CİHANBEYLİ / KONYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/238 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.