Yazdır

T.C.
KONYA 3. İCRA DAİRESİ
2019/3900 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Satışa konu taşınmaz Hacınuman Mahallesinin 3,64 km doğusunda Giymir yaylasının 1,68 kuzeyinde, Tekke mevkiinde bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede Arazi toplulaştırması çalışması yapılmakta, zemin kullanımları yeni duruma göre olup, yer teslimi yapılmış, ancak henüz tapuda tescil olmamıştır. Eksi kadastro durumuna göre taşınmazın zeminde ve kadastro paftasında yola cephesi bulunmamaktadır. Komşu taşınmazlardan haricen geçilerek sağlanmaktadır. Taşınmazın çevresinde genel olarak Zirai faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmazın yüzölçümü 31.700,00 m2'dir.Taşınmazın Altınekin ilçesine uzaklığı 20,93 Km, Konya merkezi olan valilik binasına 60,62 Km uzaklıktadır. Taşınmaz üzerinde hiçbir tarımsal yapı, sulama kuyusu ve dikili meyve ağacının olmadığı, zeminde ekili olduğu görülmüştür. Toprak yapısı killi-tınlı , kum,killi tın bünyeli , taşlılık. Drenaj, tuzluluk ve alkalilik porblemi bulunmamaktadır. Toprak derliği orta derin, (70-90 cm) ve eğimi %0-2 (Düz ve Düze Yakın)'dır. Taşınmaz makinalı tarıma elverişlidir. Taşınmaz tapuda Konya İli Altınekin İlçesi Hacınuman Mahallesi Tekke Mevkii 120 Ada 3 Parselde Kayıtlı Tarla Nitelikli Taşınmaz.
Adresi : Hacınuman Mahallesi Tekke Mevkii Altınekin/KONYA
Yüzölçümü : 31.700 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 221.900,00 TL
KDV Oranı : % 0 (4842 sayılı kanunun 23. Maddesi ve KDV kanunun 17. Maddesi uyarınca)
Kaydındaki Şerhler : 5403 Sayılı Kanuna göre Arazı Toplulaştırma Alanına Alınmıştır.
1. Satış Günü : 03/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
2. Satış Günü : 31/03/2020 günü 14:45 - 14:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Karatay / KONYA
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3900 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.