Yazdır

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR


Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıdaki tabloda bilgileri yazlı olan taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ihale ile 6 yıl süreyle, yıllık muhammen bedeller üzerinden ayrı ayrı kiraya verilecektir.
İhale, Belediyemiz Encümen salonunda Encümen huzurunda, 31.03.2020 tarihinde, Salı günü saat 14.05’de yapılacaktır.
İhale Şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Gelir Şefliğinde görülebilir.

İhaleye Katılanlardan İstenecek Belgeler
1-) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
2-) İkametgâh belgesi(Ortak katılım söz konusu ise tüm ortakların kimliklerinin fotokopisi),
3-) Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont yada banka teminat mektubunun aslı,
4-) İhaleye katılanın mahalle dernekleri olması halinde, Derneğin kuruluş tüzüğünün fotokopisi
ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
5-) Dernek olması halinde taşınmaz kiralama yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı)

S. Mahalle Mevki Cinsi Ada Parsel Alanı Muh. Bed. TL Geç. Tem. TL
1 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 223 2.917,36 88,00 10,00
2 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 222 2.416,01 72,00 10,00
3 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 387 4.405,31 132,00 10,00
4 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 363 6.579,40 197,00 10,00
5 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 361 3.938,05 118,00 10,00
6 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 357 8.157,98 245,00 10,00
7 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 355 5.364,85 161,00 10,00
8 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 354 5.128,09 154,00 10,00
9 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 353 3.608,68 108,00 10,00
10 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 329 5.130,40 154,00 10,00
11 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 320 3.297,93 99,00 10,00
12 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 303 2.447,14 73,00 10,00
13 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 299 1.672,32 50,00 10,00
14 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 38 3.587,67 108,00 10,00
15 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 23 2.000,13 60,00 10,00
16 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 17 5.576,19 167,00 10,00
17 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 108 25 2.777,60 83,00 10,00
18 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 107 1 8.463,17 254,00 10,00
19 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 102 21 9.454,96 284,00 10,00
20 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 102 10 3.659,61 110,00 10,00
21 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 396 5.001,05 150,00 10,00
22 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 351 4.903,21 147,00 10,00
23 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 404 3.103,05 93,00 10,00
24 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 670 7.898,66 237,00 10,00
25 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 707 3.595,80 108,00 10,00
26 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 112 54 9.640,80 289,00 10,00
27 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 112 39 1.749,56 52,00 10,00
28 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 112 9 4.259,87 128,00 10,00
29 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 1060 4.581,31 137,00 10,00
30 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 1003 5.697,34 171,00 10,00
31 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 110 997 5.291,62 159,00 10,00
32 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 114 34 5.472,84 164,00 10,00
33 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 115 34 3.988,71 120,00 10,00
34 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 115 133 6.785,99 204,00 10,00
35 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 115 64 3.655,16 110,00 10,00
36 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 115 59 6.330,13 190,00 10,00
37 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 119 1 13.551,10 407,00 12,00
38 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 154 18 8.133,43 244,00 10,00
39 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 114 199 3.708,26 111,00 10,00
40 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 191 2.706,56 81,00 10,00
41 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 94 2.869,15 86,00 10,00
42 Eyim Kalaycı Yolu Tarla/Kıraç 119 32 6.299,87 189,00 10,00
43 Eyim Teknecik Tarla/Kıraç 101 29 2.880,99 86,00 10,00
44 Kaş Dağılgan Tarla/Kıraç 10511 5 53.068,06 1.592,00 48,00
45 Kaş Pazaryeri Tarla/Kıraç 10532 396 38.038,06 1.141,00 34,00
46 Kaş Uzak Musluk Tarla/Kıraç 10537 8 9.194,21 276,00 10,00
47 Kemer Bozyer Tarla/Kıraç 8567 42 22.301,81 669,00 20,00
48 Kemer Bozyer Tarla/Kıraç 8558 13 7.894,80 237,00 10,00
49 Kızık Karasöğüt Tarla/Sulak 5536 193 16.241,75 1.950,00 59,00
50 Kızık Kemer Tarla/Kıraç 5579 12 4.176,08 125,00 10,00
51 Kızık Karasöğüt Tarla/Sulak 5536 161 8.081,55 970,00 30,00
52 Kızık Karasöğüt Tarla/Sulak 5536 160 10.635,20 1.277,00 39,00