Yazdır

İLAN

KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45.maddesi gereği açık teklif usulü arttırma ihalesi neticesinde satışı yapılacaktır.

S. NO MAHALLESİ TAŞINMAZIN CİNSİ ADA/ PARSEL NO ALAN
(M2)
MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 YAYAKENT TARLA 128/4 58.928 1.415.000,00 42.450,00
2 YAYAKENT ARSA (Sanayi İmarlı) 103/1 23.897 1.434.000,00 43.100,00

İhalesi; 25.09.2019 Çarşamba Günü, saat 14:30’da, belediyemiz toplantı salonunda toplanacak encümen huzurunda yapılacaktır.
İhaleye ait şartname mesai saatleri dahilinde belediyemizde görülebilir.


KINIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI