Yazdır

T.C.
ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ
2019/4066 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, 336 Ada, 11 Parsel, BIÇAKÇI Mahalle, Yaymaz Çukuru Mevkii, Bahçe Niteliğinde Taşınmazdır. Parselin batısı yol olup, diğer cepheleri ise komşu ve benzer parsellerle çevrilidir. Taşınmazın tapu kaydında "Bahçe" vasfında olup, fiiliyatta vasfını korumaktadır. Taşınmaz eğimli(%50) olup, organik maddeleri killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII.sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın suyu yoktur. Taşınmazda teraslama yapılmak suretiyle meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Keşif tarihi itibariyle içerisinde muhtelif yaşlarda 20 adet zeytin ağacı, 10 adet elma ağacı ve 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 1.375,66 m2
Hisse Pay/Payda : 1/1
İmar Durumu : Bahçe vasfındadır.
Kıymeti : 30.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü : 01/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi İcra Dairesi Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, 197 Ada, 26 Parsel, BIÇAKÇI Mahalle, Akpınar Mevkii, Bahçe Niteliğinde Taşınmazdır. Parsel ada ortasında olup, bütün cepheleri komşu ve benzer parsellerle çevrilidir. Taşınmaz tapu kaydında "Bahçe" vasfında olup, fiiliyatta vasfını korumaktadır. Taşınmaz eğimli(%35) olup, organik maddeleri orta, killi-kumlu toprak yapısında, derinliği az, arazi kullanım kabiliyeti açısından VII. sınıf tarım arazisidir. Taşınmazın suyu yoktur. Taşınmazda teraslama yapılmak suretiyle meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Keşif tarihi itibariyle içerisinde muhtelim yaşlarda 50 adet kestane ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 6.693,07 m2
Hisse Pay/Payda : 1/1
İmar Durumu : Bahçe vasfındadır.
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında göründüğü gibidir.
1. Satış Günü : 01/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 29/04/2020 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Ödemiş Adliyesi İcra Dairesi Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4066 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.