Yazdır

T.C.
MENDERES
İCRA DAİRESİ
2019/367 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Dosya arasında mevcut 08/04/2019 tarihli Bilirkişi raporu uyarınca;
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 931 Ada, 9 Parsel, GÖRECE Mahalle/Köy.
Menderes Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece mahallesi 931 ada 9 nolu parsel Bağ vasıflı ve yüz ölçümü 17.023,55 m² dır. Taşınmazda borçlu Afaprefabrik Prefabrike Beton San. Ve Tic. A.Ş. nun tam hissesi bulunmaktadır.Menderes Belediye Başkanlığının 22.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece Mahallesi 931 ada 9 nolu parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alnında ve kentsel gelişme alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde ise tahtalı barajı uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alanında ve tarım alanında kalmaktadır. Kadastrol bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz Menderes-İzmir anayoluna kuş uçumu yaklaşık 375 metre, Görece/Cumhuriyet mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 1300 metre,İzmir-Aydın anayoluna kuş uçumu yaklaşık 1085 metre mesafededir.Parselin sınırları kısmen korunaklıdır. Taşınmaz yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Kolüviyal arazi sınıfında olan parsel, hafif meyilli, derin, orta bünyeli, orta erozyonlu toprak yapısındadır. Tarım arazisi özelliğindeki parselin tapu kaydında vasfı bağ olarak belirtilmiş olmasına rağmen parsel tarla vasıflıdır. Hali hazır taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış bakımsız ve verimsiz zeytin, badem, ahlat gibi ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde tarımsal nitelikli yapılar ve konutlar bulunmamaktadır.Taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri; 17.023,55 m² x 75,00 TL/m² = 1.276.766,25 TL'dir.
Yüzölçümü : 17.023,55 m2
Kıymeti : 1.276.766,25 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 931 Ada, 8 Parsel, GÖRECE Mahalle/Köy. Menderes Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece mahallesi 931 ada 8 nolu parsel zeytin ağacına havi bağ vasıflı ve yüz ölçümü 8.375,92 m² dır. Taşınmazda borçlu Afaprefabrik Prefabrike Beton San. ve Tic. A.Ş. nun tam hissesi bulunmaktadır.
Menderes Belediye Başkanlığının 22.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece Mahallesi 931 ada 8 nolu parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alnında ve kentsel gelişme alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde ise tahtalı barajı uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alanında ve tarım alanında kalmaktadır. Kadastrol bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz Menderes-İzmir anayoluna kuş uçumu yaklaşık 310 metre, Görece/Cumhuriyet mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 1230 metre,İzmir-Aydın anayoluna kuş uçumu yaklaşık 1160 metre mesafededir.Parselin sınırları kısmen korunaklıdır. Taşınmaz yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Kolüviyal arazi sınıfında olan parsel, hafif meyilli, derin, orta bünyeli, orta erozyonlu toprak yapısındadır. Tarım arazisi özelliğindeki parselin tapu kaydında vasfı zeytin ağacına havi bağ olarak belirtilmiş olmasına rağmen parsel tarla vasıflıdır. Hali hazır taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış bakımsız ve verimsiz zeytin, badem, ahlat gibi ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde tarımsal nitelikli yapılar ve konutlar bulunmamaktadır.Taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam değeri: 8.375,92 m² x 75,00 TL/m² =628.194,00 TL dir.
Yüzölçümü : 8.375,92 m2
Kıymeti : 628.194,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 931 Ada, 7 Parsel, GÖRECE Mahalle/Köy, Menderes Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece mahallesi 931 ada 7 nolu parsel Beton Prefabrik Eleman Fabrikası Ve Müştemilat vasıflı ve yüz ölçümü 24.721,03 m² dır. Taşınmazda borçlu Afaprefabrik Prefabrike Beton San. ve Tic. A.Ş. nun tam hissesi bulunmaktadır. Menderes Belediye Başkanlığının 22.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece Mahallesi 931 ada 7 nolu parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında ve kentsel gelişme alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde ise tahtalı barajı uzun mesafeli koruma alanında ve tarım alanında kalmaktadır. Kadastrol bir yola cephesi bulunan taşınmaz Menderes-İzmir ana yoluna kuş uçumu yaklaşık 155 metre, Görece/Cumhuriyet mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 1040 metre,İzmir-Aydın anayoluna kuş uçumu yaklaşık 1175 metre mesafededir.Parselin sınırları kısmen korunaklıdır. Taşınmaz yol, su, elektrik, telefon ve kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kolüviyal arazi sınıfında olan parsel, hafif meyilli, derin, orta bünyeli, orta erozyonlu toprak yapısındadır. Sulama imkânı olan tarım arazisi özelliğindeki parselin tapu kaydında vasfı beton prefabrik eleman fabrikası ve müştemilat olarak belirtilmiş olmasına rağmen parsel tarla vasıflıdır. Hali hazır taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış bakımsız ve verimsiz zeytin, badem, ahlât, çam ve okaliptüs gibi ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapılar bulunmaktadır.
1.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bekçi kulübesi olarak yapılmıştır. Bina alanı 29,72 m2 dir.
2.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 681,21 m2 dir.
3.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 274,82 m2 dir.
4.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 20,21 m2 dir.
5.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 229,75 m2 dir.
6.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri açıktır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Enkaz halindedir.
Taşınmaz üzerinde beton perde ile yapılmış çapı 3,50 metre olan sulama kuyusu bulunmaktadır.
Kıymet takdiri yapılan taşınmazın değeri, günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, geometrik şekli, imar durumu, arazi yapısı, mevcut durumu, parsel alanı, hisse durumu ile taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, merkezi yerlere mesafesi, ulaşım imkânları, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, paranın satın alma gücü ve taşınmazın değerini etkileyebilecek diğer hususlar da dikkate alınarak detaylı araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri ;
Zemin 24.721,03 m² x 150,00 TL/m² =3.708.154,50 TL
Beton kuyu(maktuen) =12.000,00 TL
Yapı 29,72 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =8.612,85 TL
Yapı 681,21 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =197.414,65 TL
Yapı 274,82 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =79.642,83 TL
Yapı 20,21 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =5.856,85 TL
Yapı 229,75 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =66.581.55 TL
Toplam =4.078.263,23 TL'dir.
Yüzölçümü : 24.721,03 m2
Kıymeti : 4.078.263,23 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/367 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.