Yazdır
MENDERES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Menderes'de 17 dönüm bağ icradan satılıktır (çoklu satış)

MENDERES İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114599
Şehir : İzmir / Menderes
: 17023
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/367 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,276,766 TL
Birinci Satış Günü
:
18.02.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
20.03.2020 11:00
Satış Yeri
:
Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MENDERES
İCRA DAİRESİ
2019/367 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Dosya arasında mevcut 08/04/2019 tarihli Bilirkişi raporu uyarınca;
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 931 Ada, 9 Parsel, GÖRECE Mahalle/Köy.
Menderes Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece mahallesi 931 ada 9 nolu parsel Bağ vasıflı ve yüz ölçümü 17.023,55 m² dır. Taşınmazda borçlu Afaprefabrik Prefabrike Beton San. Ve Tic. A.Ş. nun tam hissesi bulunmaktadır.Menderes Belediye Başkanlığının 22.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece Mahallesi 931 ada 9 nolu parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alnında ve kentsel gelişme alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde ise tahtalı barajı uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alanında ve tarım alanında kalmaktadır. Kadastrol bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz Menderes-İzmir anayoluna kuş uçumu yaklaşık 375 metre, Görece/Cumhuriyet mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 1300 metre,İzmir-Aydın anayoluna kuş uçumu yaklaşık 1085 metre mesafededir.Parselin sınırları kısmen korunaklıdır. Taşınmaz yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Kolüviyal arazi sınıfında olan parsel, hafif meyilli, derin, orta bünyeli, orta erozyonlu toprak yapısındadır. Tarım arazisi özelliğindeki parselin tapu kaydında vasfı bağ olarak belirtilmiş olmasına rağmen parsel tarla vasıflıdır. Hali hazır taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış bakımsız ve verimsiz zeytin, badem, ahlat gibi ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde tarımsal nitelikli yapılar ve konutlar bulunmamaktadır.Taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri; 17.023,55 m² x 75,00 TL/m² = 1.276.766,25 TL'dir.
Yüzölçümü : 17.023,55 m2
Kıymeti : 1.276.766,25 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 931 Ada, 8 Parsel, GÖRECE Mahalle/Köy. Menderes Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece mahallesi 931 ada 8 nolu parsel zeytin ağacına havi bağ vasıflı ve yüz ölçümü 8.375,92 m² dır. Taşınmazda borçlu Afaprefabrik Prefabrike Beton San. ve Tic. A.Ş. nun tam hissesi bulunmaktadır.
Menderes Belediye Başkanlığının 22.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece Mahallesi 931 ada 8 nolu parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alnında ve kentsel gelişme alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde ise tahtalı barajı uzun mesafeli koruma alanında, kısmen dere mutlak koruma alanında ve tarım alanında kalmaktadır. Kadastrol bir yola cephesi bulunmayan taşınmaz Menderes-İzmir anayoluna kuş uçumu yaklaşık 310 metre, Görece/Cumhuriyet mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 1230 metre,İzmir-Aydın anayoluna kuş uçumu yaklaşık 1160 metre mesafededir.Parselin sınırları kısmen korunaklıdır. Taşınmaz yol, su, elektrik, kanalizasyon, telefon ve belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Kolüviyal arazi sınıfında olan parsel, hafif meyilli, derin, orta bünyeli, orta erozyonlu toprak yapısındadır. Tarım arazisi özelliğindeki parselin tapu kaydında vasfı zeytin ağacına havi bağ olarak belirtilmiş olmasına rağmen parsel tarla vasıflıdır. Hali hazır taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış bakımsız ve verimsiz zeytin, badem, ahlat gibi ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde tarımsal nitelikli yapılar ve konutlar bulunmamaktadır.Taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam değeri: 8.375,92 m² x 75,00 TL/m² =628.194,00 TL dir.
Yüzölçümü : 8.375,92 m2
Kıymeti : 628.194,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2 Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Menderes İlçe, 931 Ada, 7 Parsel, GÖRECE Mahalle/Köy, Menderes Tapu Sicil Müdürlüğünün 25.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece mahallesi 931 ada 7 nolu parsel Beton Prefabrik Eleman Fabrikası Ve Müştemilat vasıflı ve yüz ölçümü 24.721,03 m² dır. Taşınmazda borçlu Afaprefabrik Prefabrike Beton San. ve Tic. A.Ş. nun tam hissesi bulunmaktadır. Menderes Belediye Başkanlığının 22.03.2019 tarihli ilgili yazılarında Görece Mahallesi 931 ada 7 nolu parsel 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanında ve kentsel gelişme alanında kalmaktadır. 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı içerisinde ise tahtalı barajı uzun mesafeli koruma alanında ve tarım alanında kalmaktadır. Kadastrol bir yola cephesi bulunan taşınmaz Menderes-İzmir ana yoluna kuş uçumu yaklaşık 155 metre, Görece/Cumhuriyet mahalle merkezine kuş uçumu yaklaşık 1040 metre,İzmir-Aydın anayoluna kuş uçumu yaklaşık 1175 metre mesafededir.Parselin sınırları kısmen korunaklıdır. Taşınmaz yol, su, elektrik, telefon ve kısmen belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kolüviyal arazi sınıfında olan parsel, hafif meyilli, derin, orta bünyeli, orta erozyonlu toprak yapısındadır. Sulama imkânı olan tarım arazisi özelliğindeki parselin tapu kaydında vasfı beton prefabrik eleman fabrikası ve müştemilat olarak belirtilmiş olmasına rağmen parsel tarla vasıflıdır. Hali hazır taşınmaz üzerinde tarımsal faaliyet yapılmamaktadır. Taşınmaz üzerinde ekonomik ömürlerini tamamlamış bakımsız ve verimsiz zeytin, badem, ahlât, çam ve okaliptüs gibi ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapılar bulunmaktadır.
1.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bekçi kulübesi olarak yapılmıştır. Bina alanı 29,72 m2 dir.
2.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 681,21 m2 dir.
3.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 274,82 m2 dir.
4.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 20,21 m2 dir.
5.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri çatı ile kapatılmıştır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Bina alanı 229,75 m2 dir.
6.yapı: Tek katlı prefabrik tarzda yapılmıştır. Üzeri açıktır. Yapının tüm doğramaları sökülmüştür. Enkaz halindedir.
Taşınmaz üzerinde beton perde ile yapılmış çapı 3,50 metre olan sulama kuyusu bulunmaktadır.
Kıymet takdiri yapılan taşınmazın değeri, günün ekonomik şartları, taşınmazın yeri, mevkii, alanı, geometrik şekli, imar durumu, arazi yapısı, mevcut durumu, parsel alanı, hisse durumu ile taşınmazın bulunduğu mevkideki yerleşim yoğunluğu, merkezi yerlere mesafesi, ulaşım imkânları, Belediye hizmetlerinden yararlanma durumu, paranın satın alma gücü ve taşınmazın değerini etkileyebilecek diğer hususlar da dikkate alınarak detaylı araştırmalar sonucu belirlenmiştir. Taşınmazın keşif tarihi itibariyle değeri ;
Zemin 24.721,03 m² x 150,00 TL/m² =3.708.154,50 TL
Beton kuyu(maktuen) =12.000,00 TL
Yapı 29,72 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =8.612,85 TL
Yapı 681,21 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =197.414,65 TL
Yapı 274,82 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =79.642,83 TL
Yapı 20,21 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =5.856,85 TL
Yapı 229,75 m2 x 483,00 TL/m2x(1-0,4) =66.581.55 TL
Toplam =4.078.263,23 TL'dir.
Yüzölçümü : 24.721,03 m2
Kıymeti : 4.078.263,23 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 18/02/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 20/03/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : Menderes Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Sanat Merkezi Barbaros Mah. 408 Sk. No:2Çevre Yolu Üzeri Menderes - İZMİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/367 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.