Yazdır

T.C.

AYDIN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2015/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, Karabağ Mahallesi, Köyaltı mevkii,166 Ada, 13 Parsel. Tarla vasıflı taşınmaz, fiili olarak incir bahçesi, zeytin bahçesi ve kısmen de boş tarım yapılmayan nitelikte taşınmazdır. Köy yerleşim yerine yakın, düz ve düze yakın konumda, toprak yapısı geçirgen yapıda, alüvyal kumlu ve tınlı 2.sınıf tarım toprağı özellikleri taşımaktadır. Sulama suyu bulunmayan, araç ile ulaşım sağlanan özelliktedir. Arazi içerisinde taşınmazın yaklaşık 10 dekarlık kısmında yaşları 30-45 arasında ürün verme kabiliyetinde incir ağaçları ile yaşları 35-60 arasında ürün verme kabiliyetinde zeytin ağaçları yetiştirilmektedir. Ağaçlardan geriye kalan boş alanın bir kısmında yaklaşık 4 yıl önce inşa edilmiş büyükbaş hayvan ahırı ile bitişiğinde tek odalı konut ve taşınmazın güney kısmında yaklaşık 1 yıl önce demir profil kullanılarak inşa edilmiş naylon branda ile üzeri örtülmüş büyükbaş hayvan yetiştirme amaçlı bir yapı inşa edilmiştir.Taşınmaz içerisinde bulunan ahır kısmının girişinde sözkonusu ahırda üretilen sütlerin hijyenik bir şekilde sağıldıktan sonra soğutularak nakledilene kadar depolanmasını sağlayan süt alıcı firmaya ait 500 kg kapasiteli süt soğutma tankı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 29.988,58 m2

Kıymeti : 552.389,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Mülkiyet hakkını kısıtlar şerh yoktur.

1. Satış Günü : 09/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Efeler Belediyesi Mezat Salonu - Bedesten İş Merkezi EFELER / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, Karabağ Mahallesi Köyiçi mevkii,120 Ada, 9 Parsel. Tapuda kargir ev kagir dam ve avlu vasıfındaki taşınmaz, köy meskun alanında ve altyapı hizmetlerinin hemen yanındadır. Taşınmaz üzerinde yola yakın yerde taşduvarlı çamur harçlı yıkılmış ve taşları dağılmış çok eski bir yapının izleri bulunmaktadır.Taşınmazın batısındaki yola cepheli kısımda bodrumsuz yığma yapı tarzında zemin beton henüz üzeri kapatılmamış, beden ve bölme duvarları mevcut çatısız ve açık sıvasız, 33,57 m2 alanında harman tuğla duvarları beden ve iç duvarları örülü ve sıvasız zemini grobeton natamam mesken yapısı içinde iskan edilemez ve kullanılamaz durumda olup mesken 42,185 m2 alanında, bitişiğinde içten geçişli WC bölümü mevcuttur.

Yüzölçümü : 932,79 m2

Kıymeti : 120.072,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Mülkiyet hakkını kısıtlar şerh yoktur.

1. Satış Günü : 09/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Efeler Belediyesi Mezat Salonu - Bedesten İş Merkezi EFELER / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, İncirliova İlçe, Karabağ Mahallesi, Köyiçi mevkii, 120 Ada, 6 Parsel. Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde, metruk ve iskan edilmeyen yığma yapı tarzında bodrumsuz ve çatısız duvarları mevcut kahvehane olarak kullanıldığı anlaşılan önünde terası bulunan yaklaşık 40-45 yıllık yığma yapı bulunmaktadır.

Yüzölçümü : 155,86 m2

Kıymeti : 35.622,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Mülkiyet hakkını kısıtlar şerh yoktur.

1. Satış Günü : 09/12/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 07/01/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Efeler Belediyesi Mezat Salonu - Bedesten İş Merkezi EFELER / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2019