Yazdır

T.C.

BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ

2015/943 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İli, İnönü İlçesi, Tutluca Köyü, köy içi mevkii, 93 parsel sayılı, üzerinde harabe halinde ev, ahır, samanlık yapıları olan taşınmazdır.Taşınmaz tapuda borçlunun 1/2 hisseli olarak maliki olduğu, 567 m2 yüzölçümüne sahip, Avlulu kerpiç ev ve ahır ve samanlık vasfındadır. Samanlık yapısı: Yol girişinin solunda yaklaşık 20 m2 zeminde kurulu çevre duvarları taş ve kerpiç, çatısı ahşap makas, çatı örtüsü alaturka kiremit olup yıkılmaya yüz tutmuş harabe haldedir. Ahır yapısı: Yol girişinin sağında yaklaşık 40 m2 zeminde kurulu çevre duvarları taş ve kerpiç, çatısı ahşap makas, çatı örtüsü alaturka kiremit olup bir bölümü yıkılmış, kullanılmaz şekilde enkaz haldedir. 1.Ev yapısı: Parselin gerisinde batı sınırında, 57 m2 zeminde kurulu tek katlı ahşap kerpiç yapı olup, büyük bir bölümü yıkılmış kullanılamayacak şekilde enkaz haldedir.2. Ev yapısı: Parselin kuzey sınırına dayalı iki ayrı çatısı olan tek katlı 65 m2 zeminde kurulu ahşap kerpiç yapının çatısı ahşap çatı örtüsü alaturka kiremit, kapı pencereleri ahşap doğramadır. Atıl halde olan bina kullanılamayacak derecede yıpranmış, yıkılmaya yüz tutmuş haldedir.Taşınmaz üzerindeki yapıların tamamı yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş enkaz halde olup enkaz değeri yıkım ve temizleme değerini ancak karşılayacağı kanaat edilmektedir.Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile ilçenin ekonomik durumu, çevresel emsal olabilecek alım-satım değerleri,ele alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Buna göretaşınmazın arsa ve üzerindeki yapılarla ile birlikte yaklaşık toplam değerinin 20.000-TL olduğu kanaat edilmiştir. Borçlunun hissesine isabet eden değer: 20.000.-TL x (1/2) = 10.000.-TL dir

Yüzölçümü : 567 m2Arsa Payı : 1/2 KDV Oranı : %18 Kıymeti : 10.000,00 TL

İmar Durumu : Taşınmaz imar planı dışındadır. Adresi : Tutluca Köyü İnönü Eskişehir

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 02/11/2016 günü 10:00 - 10:05 arası 2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Bodrum Kat.Toplantı Satış Salonu Bozüyük Bilecik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İli, İnönü İlçe,TUTLUCA Mahalle/Mevkii, 473 no lu Parsel; 6200 m2,Parselin zemini ve toprak yapısı zirai açıdan incelendi. Makineli tarıma elverişli, üzerinde tarımsal üretim yapılan 3. Sınıf toprak yapısına haiz, kıraç, tarla vasfında arazidir. Taşınmazın Mülk değeri ise : 6200 m2 X 7,00 TL/m2 = 43.400,00 TL

Yüzölçümü : 6.200 m2Arsa Payı : Tam Kıymeti : 43.400,00 TL KDV Oranı : %18

İmar Durumu :Taşınmaz imar planı dışındadır.Adresi : Tutluca Köyü İnönü Eskişehir

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 02/11/2016 günü 10:10 - 10:15 arası2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Bodrum Kat.Toplantı Satış Salonu Bozüyük Bilecik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, İnönü İlçe, TUTLUCA Mahalle/Mevkii,611 no lu Parsel; 2000 m2,parselin zemini ve toprak yapısı zirai açıdan incelendi. Makineli tarıma elverişli, üzerinde tarımsal üretim yapılan 3. Sınıf toprak yapısına haiz, kıraç,tarla vasfında arazidir. Taşınmazın Mülk değeri ise :2000 m2 7,00 TL/m2 = 14.000,00 TL

Yüzölçümü : 2.000 m2Arsa Payı : Tam Kıymeti : 14.000,00 TL KDV Oranı : %18

İmar Durumu : Taşınmaz imar planı dışındadır. Adresi : Tutluca Köyü İnönü Eskişehir

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 02/11/2016 günü 10:20 - 10:25 arası 2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Bodrum Kat.Toplantı Satış Salonu Bozüyük Bilecik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, İnönü İlçe, TUTLUCA Mahalle/Mevkii, 1657 no lu Parsel;2633 m2, Parselin zemini ve toprak yapısı zirai açıdan incelendi. Makineli tarıma elverişli, üzerinde tarımsal üretim yapılan 3. Sınıf toprak yapısına haiz, tarla vasfında arazidir. Taşınmaz yakınında devlet sulaması mevcuttur.Taşınmazın Mülk değeri ise : 2633m2 X 10,00 TL/m2 = 26.330,00 TL

Yüzölçümü : 2.633 m2Arsa Payı : Tam Kıymeti : 26.330,00 TL KDV Oranı : %18

İmar Durumu :Taşınmaz imar planı dışındadır. Adresi : Tutluca Köyü İnönü Eskişehir

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü: 02/11/2016 günü 10:30 - 10:35 arası 2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Bodrum Kat.Toplantı Satış Salonu Bozüyük Bilecik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Eskişehir İl, İnönü İlçe, TUTLUCA Mahalle/Mevkii, 2078 no lu Parsel;18900 m2, Parselin zemini ve toprak yapısı zirai açıdan incelendi. Makineli tarıma elverişli, üzerinde tarımsal üretim yapılan 3. Sınıf toprak yapısına haiz, tarla vasfında arazidir. Taşınmaz yakınında sulama kanalı kalıntıları mevcut olup, fakat harabe ve atık durumda olup, sulamada kullanılmadığı görülmüştür.Taşınmazın Mülk değeri ise :18900 m2 X 5,00 Tl/m2 =94.500,00 TL

Yüzölçümü : 18.900 m2Arsa Payı : Tam Kıymeti : 94.500,00 TL KDV Oranı : %18

İmar Durumu : Taşınmaz imar planı dışındadır. Adresi : Tutluca Köyü İnönü Eskişehir

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 02/11/2016 günü 10:40 - 10:45 arası 2. Satış Günü : 29/11/2016 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Bodrum Kat.Toplantı Satış Salonu Bozüyük Bilecik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/943 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/08/2016