Yazdır

T.C. EDİRNE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/36 SATIŞ
TAŞINMAZ AÇIK ARTTIRMA İLANI


Mahkemece satılmasına karar verilen Feyzullah Efe 'ye ait taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Bulunduğu Mahal Ada Parsel Miktarı M2 Tahmini Bedel Satış Saati
1-Edirne-Havsa-Kulubalık köyü-Yenibağlık 0 105 6.950,00 48.650,00 10.00-10.10
1-Edirne-Havsa-Kulubalık köyü- Onbeşdönümler 0 351 6.900,00 48.300,00 10.15-10.25
1-Edirne-Havsa-Kulubalık köyü- Ova mevki 0 4 4.350,00 34.800,00 10.30-10.40
1-Edirne-Havsa-Kulubalık köyü- Köy İçi mevki 0 808 312,00 49.500,00 10.45-10.55
1-Edirne-Havsa-Cumhuriyet Mah. Kavakdere 54 5 165,00 23.500,00 11.00-11.10


NOT:

1-)Kulubalıkköyü ; 105 ve 351 parsel nolu taşınmazlar tapuda tarla olarak kayıtlı olup makineli tarıma uygun kuru tarım arazisidir.
2-)Kulubalıkköyü ; 4 nolu parsel tapuda tarla olarak kayıtlı olup makineli tarıma uygun sulanabilir tarım arazisidir.
3-)Kulubalık köyü ; 808 parsel nolu taşınmaz tapuda kerpiç ev ve avlusu olarak kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde 17 m2 tek katlı çatılı, depo olarak kullanılan kagir yapı, 40 m2 sobalı, çatılı, mesken olarak kullanılan kagir yapı, 55 m2 tek katlı, çatılı, briketten yapılma ahır ve depo olarak kullanılan yapılar mevcuttur.
4-)Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kavakdere mevkinde 54 ada 5 parsel sayılı taşınmaz tapuda arsa olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Havsa Uygulama İmar Planı içerisinde kalmakta olup yapılaşma şartları: İkiz bahçeli nizam, 3 kat Taban Alanı, Kat Sayısı: 0,30, Kat Alanı Kat Sayısı: 0,90'dır. Ancak parselin imar yoluna cephesi bulunmadığından dolayı Planlı Alanlar Yönetmeliğinin 5.Maddesinin 14 'üncü fıkrasına istinaden inşaat ruhsatı düzenlenemez.
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 06/03/2020 günü 10:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 08/04/2020 günü 10:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Edirne Adliyesi Zemin Kat Çocuk Mahkemesi önündeki koridorda

Satış şartları : Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Satışa elektronik ortamda teklif verme ile başlanacaktır. Elektronik ortamda teklif verme birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden teklif verilebilecektir. İkinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın tahmin edilen kıymetinin %50"sinden az olamaz. Teklif verilmezden önce malın kıymetinin%20 si nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur . Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış ikinci ihaleye kalır. İkinci ihale de de tahmin edilen değerinin %50"sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir .
KDV.,ihale damga vergisi, gayrimenkuller için½ tapu harcı, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Ödeme için isteyene 10 gün süre verilir.Daha fazla bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 2019/36 satış sayılı dosya numarasıyla müracaat etmeleri gerektiği ilan olunur. 19/01/2020