Yazdır

T.C.

YAYLADAĞI

İCRA DAİRESİ

2019/5 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Hatay İli Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Yeni 375ada 6 parsel ( Eski 162 ada 9 parsel )sayılı 12262,93 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Behse konu taşınmaz Bahse konu taşınmazın imar planı dışında kaldığı, geometrik olarak amorf biçimini anımsatmakta olup %3-5 dalgalı meyilli oduğu, Antakya - Yayladağı karayolunun yaklaşık 1,4 km kuzeydoğusunda bulunduğu bölgenin alt ve orta gelir seviyesine hitap ettiği yakın çevresinde benzer özellikte taşınmazların bulunduğu ve toprak yapısı itibariyle taşlı killi kumlu toprak yapısına sahip toprağın su infiltrasyonu ve parkalasyonu ile kil içereğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu, tuzluluk alkalilik ve drenaj probleminin bulunmadığı, makinalı tarıma elverişli olduğu, taşınmaz içerisinde 8-10 yaşlarında kapama nar bahçesi bulunduğu bilirkişi tarafından müdürlüğümüz dosyasın sunulan raporda bildirilmiştir.
İmar Durumu : Yukarıda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 114.270,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında olduğu gibidir.
2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 31/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Yayladağı Belediye Başkanlığı Giriş Kat Mezat Salonu Yayladağı / Hatay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Hatay İli Yayladağı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Yeni 375 ada 7 parsel( Eski 162 ada 8 parsel )sayılı 9631,72 m2 yöz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazın imar planı dışında kaldığı, geometrik olarak amorf biçimini anımsatmakta olup %3-5 dalgalı meyilli oduğu, Antakya - Yayladağı karayolunun yaklaşık 1,4 km kuzeydoğusunda bulunduğu bölgenin alt ve orta gelir seviyesine hitap ettiği yakın çevresinde benzer özellikte taşınmazların bulunduğu ve toprak yapısı itibariyle taşlı killi kumlu toprak yapısına sahip toprağın su infiltrasyonu ve parkalasyonu ile kil içereğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu, tuzluluk alkalilik ve drenaj probleminin bulunmadığı, makinalı tarıma elverişli olduğu, taşınmaz içerisinde 8-10 yaşlarında kapama nar bahçesi bulunduğu bilirkişi tarafından müdürlüğümüz dosyasın sunulan raporda bildirilmiştir.
İmar Durumu : Yukarıda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 117.006,23 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında olduğu gibidir.
2. derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 31/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 28/02/2020 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Yayladağı Belediyesi Giriş Kat Mezat Salonu Yayladağı / Hatay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.