Yazdır

T.C.
YAYLADAĞI
İCRA DAİRESİ
2018/59 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Hatay İli Yayladağı İlçesi Çabala Mahallesi Eski 438 parsel ( Yeni Çabala Mahallesi 143 Ada 11 Parsel) sayılı 1167,18 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazı imar planı dışında ve üzerinde ruhsatlı bina bulunmadığı şekilsel olarak parsel taban kuzey yön ince güney yön de dikdörtgensi yamuk şeklinde ince uzun bir durumdadır. Taşınmaz topografik olarak % 1 eğimlidir.Taşınmaz Çabala Mahallesi Yayladağı - Antakya bölünmüş yoluna 50 - 100 m uzaklıkta olup çabala mahallesine girmeden Ömer Molla mevki batı yönde ve mahalle yerleşim yerine 400- 500 m mesafededir. Taşınmaza sıtabilize yol olmasına rağmenyol bozulmuş durumdadır. Bu durumdan dolayı araç ulaşımı zor sağlanmaktadır. Yayladağı ilçe merkezine yaklaşık 2500 - 3000 m uzaklıktadır. Sosya ekonomik açıdan orta ve dar gelir düzeyi grubuna hetap eden yerleşim yeri bölgesindedir. Taşınmazın bulunduğu yer mahalle dışında olup tarımsal anlama kullanıma uygun değildir. Taşınmaz toprak yapısı olarak killi tınlı ve taşlı yapıdatopragın su infiltasyonu ( suyun toprağa girişi ) ve perkalasyonu ( suyun toprak içerisindeki hareketi ) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu arazinin drenaj sorununun bulunmamaktadır. Arazi olarak kullanılmamış ve mekanizasyon olarak işlenmemiş durumdadır. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde yaklaşık 50-60 m2 boş ahır inşaatı, 2 adet şeftali ve 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Ancak ağaçlar bakımsız olduğundan ekonomik değeri bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Yukarıda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 41.388,02 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında olduğu gibidir.
2. Derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Yayladağı Belediyesi Giriş Kat Mezat Salonu Yayladağı / Hatay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Hatay İli Yayladağı İlçesi Ayışığı Mahallesi 620 parsel sayılı 7.350,00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazı imar planı dışında ve üzerinde ruhsatlı bina bulunmadığı şekilsel olarak parsel oval durumda batı yön silindirik yay şeklinde doğu yönünde ise inişli çıkışlı bir durum mevcut olup arazii topografik olarak %20-25 eğimlidir. Eğim doğudan batıya doğru olup iki taraflada tarla yolu mevcuttur. Taşınmaz Ayışığı Mahallesi içerisinden geçtikten sonra tarla yolundan 1500- 2000 m içeride bulunmaktadır. Sosya ekonomik açıdan orta ve dar gelir düzeyi grubuna hetap eden yerleşim yeri bölgesindedir. Taşınmazın bulunduğu yer mahalle dışında olup tarımsal anlama kullanıma uygun durumdadır. Taşınmaz toprak yapısı olarak killi tınlı yapıda topragın su infiltasyonu ( suyun toprağa girişi ) ve perkalasyonu ( suyun toprak içerisindeki hareketi ) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu arazinin drenaj sorununun bulunmamaktadır. Marjinal tarım arazisi olup kuru şartlarda bölgesel tarım yapılması uygun olup makinalı tarıma elverişli değildir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 87 adet zeytin ağacı, 3 adet incir ağacı, 5 kayısı ağacı, 2 ceviz ağacı ve 1 erik ağacı bulunmaktadır.
İmar Durumu : Yukarıda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 27.530,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında olduğu gibidir.
2. Derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 11:35 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 11:35 - 11:40 arası
Satış Yeri : Yayladağı Beediyesi Giriş Kat Mezat Salonu Yayladağı / Hatay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Hatay İli Yayladağı İlçesi Gözlüce Mahallesi 119 parsel sayılı 23.900,00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazı imar planı dışında ve üzerinde ruhsatlı bina bulunmadığı şekilsel olarak parsel taban kuzey yön düze yakın güney yön ise inişli çıkışkı bir durum mevcut olup arazii topografik olarak %15-25 eğimlidir. Taşınmaz Gözlüce Mahallesi asvalt yoluna 1000 - 1500 m olup Gözlüce mahallesine girmeden kuzey yönde ayrılan sıtabilize tarla yolundan yaklaşık 1000- 1500 m uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın Gözlüce mahallesine uzaklığı yaklaşık 1500 - 2500 m uzaklıktadır. Sosya ekonomik açıdan orta ve dar gelir düzeyi grubuna hetap eden yerleşim yeri bölgesindedir. Taşınmazın bulunduğu yer mahalle dışında olup tarımsal anlama kullanıma uygun durumdadır. Taşınmaz toprak yapısı olarak killi tınlı yapıda topragın su infiltasyonu ( suyun toprağa girişi ) ve perkalasyonu ( suyun toprak içerisindeki hareketi ) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu arazinin drenaj sorununun bulunmamaktadır. Marjinal tarım arazisi olup kuru şartlarda bölgesel tarım yapılması uygun olup kısıtlı makinalı tarıma elverişlidir.Taşınmaz üzerinde yaklaşık 40 adet defne ağacı 104adet zeytin ağacı, 1 adet incir ağacı, 4 adet badem ağacı 2 ceviz ağacı ve 3 adet narağacı bulunmaktadır.
İmar Durumu : Yukarıda yazıldığı gibidir
Kıymeti : 65.895,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
2. Derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : Yayladağı Belediyesi Giriş Kat Mezat Salonu Yayladağı / Hatay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Hatay İli Yayladağı İlçesi Ayışığı Mahallesi 833 parsel sayılı 2.150,00 m2 yüz ölçümlü zeytinlik vasıflı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Bahse konu taşınmazı imar planı dışında ve üzerinde ruhsatlı bina bulunmadığı şekilsel olarak parsel yamuk durumda güney batı tarafı düz ve tarla yonunu kenarındadır. Yoldan yaklaşık 2 m yüksekliği bulunmaktadır,arazii topografik olarak %20-25 eğimlidir. Eğim kuzey doğudan güney batıya doğru olup tek taraflı yolu mevcuttur.Taşınmaz Ayışığı Mahallesi içerisinden geçtikten sonra tarla yolundan 1200- 1300 m içeride bulunmaktadır. Sosya ekonomik açıdan orta ve dar gelir düzeyi grubuna hetap eden yerleşim yeri bölgesindedir. Taşınmazın bulunduğu yer mahalle dışında olup tarımsal anlama kullanıma uygun durumdadır. Taşınmaz toprak yapısı olarak killi tınlı yapıda topragın su infiltasyonu ( suyun toprağa girişi ) ve perkalasyonu ( suyun toprak içerisindeki hareketi ) ile kil içeriğine bağlı olarak katyon değişimi ve su tutma kapasitesinin düşük olduğu arazinin drenaj sorununun bulunmamaktadır. Marjinal tarım arazisi olup kuru şartlarda bölgesel tarım yapılması uygun olup makinalı tarıma elverişli değildir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 69 adet zeytin ağacı, 3 adet incir ağacı, 20 badem ağacı ve 1 adet cevit ağacı bulunmaktadır. .
İmar Durumu : Yukarıda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 22.625,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
2. Derece askeri yasak bölge içerisinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 25/10/2019 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 25/11/2019 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yeri : Yayladağı Belediyesi Giriş Kat Mezat Salonu Yayladağı / Hatay
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/59 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.17/08/2019

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.