Yazdır
HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hatay Antakya'da 51867 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01154513
Şehir : Hatay / Antakya
Semt-Mahalle : YEŞİLOVA MAH. / HARAPARASI
: 51867
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 21.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1187 Talimat
Muhammen Bedeli
:
674,279 TL
Birinci Satış Günü
:
09.06.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
07.07.2020 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Hatay Adalet Sarayı, Akasya Mah. Çevreyolu Cad. No:32 ANTAKYA / HATAY

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
HATAY
İCRA DAİRESİ
2019/1187 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Hatay İli, Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesi, 116 Ada, 7Parselde kayıtlı, Tarla Nitelikli Ana Taşınmazda, 51.867,62m² Yüzölçümlü, Tam Hisseli'Tarla' Nitelikli Taşınmaz Satışa Konu Edilecektir.
Gayrimenkule Ulaşım Ve Yol tarifi:
Taşınmaz Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesi içinde yer almaktadır. Antakya Devlet Hastanesine yaklaşık 2km, Akçaova Mahallesine yaklaşık 1,30km, Antakya-Reyhanlı Karayoluna yaklaşık 3km ve Şehir Merkezine yaklaşık 12km mesafededir. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.
Gayrimenkulün Fiziksel Özellikleri:
Geometrik olarak şekilsizdir. Söz konusu parsel topografik olarak düz bir yapıya sahip olup yol kotunda yer almaktadır. Toprak yapısı itibariyle killi-tınlı yapıya sahiptir. Drenaj sorunu yoktur. Hâlihazır durumu itibarı ile taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ya da tesis bulunmadığı görülmüştür.Altyapı ve belediye hizmetlerinden yararlanamamaktadır. Ulaşım problemi bulunmamaktadır.
İmar Durumu : Antakya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13.11.2019 tarih ve 19988 sayılı yazısında Hatay İli, Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesinde kain, 116 ada, 7 parsel nolu taşınmazın uygulama imar planı olmayan alana denk geldiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 674.279,06 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 07/07/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hatay Adalet Sarayı, Akasya Mah. Çevreyolu Cad. No:32 ANTAKYA / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Hatay İli, Defne İlçesi, Çekmece Mahallesi, 11417 Parsel, C Blok, 1.Bodrum Kat, 8 No'lu Bağımsız Bölüm, Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda, 34/2845 Arsa Paylı, 2.844,78m² Yüzölçümlü, Tam Hisseli' Daire' Nitelikli Taşınmaz Satışa Konu Edilecektir.
Gayrimenkule Ulaşım Ve Yol Tarifi:
Dava konusu taşınmaz Defne İlçesi, Çekmece Mahallesi yerleşim alanı içinde kalmaktadır. Antakya Çevre Yoluna cepheli vaziyettedir. Doğa Okulları Hatay Kampüsüne yaklaşık 100m, Hatay Adalet Sarayına yaklaşık 1km, Prime Mall AVM ye ve Hatay Şehirler Arası Otobüs Terminaline yaklaşık 1,80km ve Ata Köprüsüne ve Hatay Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasına yaklaşık 3,50km mesafededir. Elektrik, yol, su vs. tüm belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın çevresi muhtelif katta yapılar ile yapılaşmıştır.
Ana Gayrimenkulün Özellikleri:
Söz konusu taşınmazın yer aldığı bina 3 borum kat + zemin kat+4 adet normal kat + çatı ara piyesinden ibaret ve betonarme karkas niteliğindedir. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Merdivenler mermer kaplamalıdır. Demir dış kaplıdır. Asansör ve kalorifer bulunmaktadır.Yapı yaklaşık 5-10 yaşlarındadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3. Sınıf B Grubu yapılardandır.
1. Bodrum Kat 8 Nolu Bağımsız Bölümün Özellikleri:
Söz konusu taşınmaz, apartmanın 1. Bodrum katında yer almaktadır. Daire 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo ve wc den ibarettir. İç Kapıları ahşap panel, pencereleri pvc doğramadır. Çelik dış kapılıdır. Yerler karo seramik döşeme kaplaması ile kaplıdır. Banyo ve wc tavana kadar seramik duvar kaplaması ile kaplıdır. Mutfak dolapları laminant ve tezgâhları suni mermerdir. Isınma kalorifer ile sağlanmaktadır. Dairenin net alanı 125,00m2 dir. Kuzey-güney ve doğu cephelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkında Tebliğ uyarınca 3. Sınıf B Grubu yapılardandır. Yapı 5-10 yıllık olup, daire içinde boya son derece tahrip olmuş vaziyettedir. Bu hususlar da göz önünde bulunduğunda yıpranma payı %10 civarındadır.
Adresi : Hatay İli, Defne İlçesi, Çekmece Mahallesi, Çevre Yolu,Gazi Sitesi, C Blok, 1. Bodrum kat 8 nolu daire.
İmar Durumu : Defne Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02.12.2019 tarih ve 6126 sayılı yazısında Hatay İli, Defne İlçesi, Çekmece Mahallesinde kain, 11417 parsel nolu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içerisinde, imar parseli niteliğinde, konut alanı sınırları içerisinde, Taks:0,40 Kaks:2,00 ve 5 katlı blok yapı nizamında olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 09/06/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 07/07/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Hatay Adalet Sarayı, Akasya Mah. Çevreyolu Cad. No:32 ANTAKYA / HATAY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1187 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.