Yazdır

T.C.
ESKİPAZAR İCRA DAİRESİ
2017/20 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Eskipazar İlçe, 107 Ada, 46 Parsel, HAMAMLI Mahalle/Köy, Boncuklaryözü Mevkii, tarla vasıflı kuru tarıma elverişli killi tınlı organik maddesi %1 in altında mineral toprak yapısında %1-3 meyilli 2. Sınıf tarım arazisi
Adresi : Hamamlı köyü Eskipazar Karabük
Yüzölçümü : 6.191,72 m2
İmar Durumu : Belediye imar sınırları dışında
Kıymeti : 29.967,92 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında
1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Eskipazar İcra Müdürlüğü odası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Eskipazar İlçe, 119 Ada, 2 Parsel, HAMAMLI Mahalle/Köy, Avlatarla Mevkii, tarla vasıflı sulu tarıma elverişli killi tınlı organik maddesi %1 in altında mineral toprak yapısında düz ve düze yakın 1. Sınıf tarım arazisi
Adresi : Hamamlı köyü Eskipazar Karabük
Yüzölçümü : 6.613,11 m2
İmar Durumu :Belediye İmar sınırları dışında
Kıymeti : 32.007,45 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında
1. Satış Günü : 11/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Eskipazar İcra Müdürlüğü odası
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
(Esas dairesi olan Safranbolu İcra Müdürlüğünün 2017/140 Esas sayılı talimatı gereği taşınmazların artırmaya çıkarılmasına ve artırma ilanının ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca lsatıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilmesine karar verilmekle;)
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/20 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.