Yazdır

T.C. ADANA 14. İCRA DAİRESİ

2018/14193
ESAS

DÜZELTME İLANI

Müdürlüğümüz dosyasından satışa çıkarılan Adana Yüreğir Camili Mh. 311 parsel sayılı taşınmazın satış ilanına esas alınan 22.04.2019 tarihli bilirkişi raporunda, taşınmazın borçlunun hissesi olan 1/4 hisse payına isabet eden miktarın sehven maddi hata yapılarak 294.406,25 TL olarak belirtildiği, anılan borçluya ait 1/4 hisse payının 706.575,00 TL olması gerektiği anlaşılmış olup,

Satışa konu Adana Yüreğir Camili Mh. 311 parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 hisse payı 706.575,00 TL bedelle satışa sunulacaktır. Satış ilanında belirtilen diğer şartlar aynen geçerlidir. Tavzuhen duyurulur. 05/11/2019