Yazdır

T.C.
MİLAS
İCRA DAİRESİ

2016/11919 ESAS
DÜZELTME İLANI
Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasında ihaleye çıkartılan;1.satış günü 09/10/2019 Saat: 15:30-15:35, 2.satış günü 05/11/2019 aynı saatte olan Taşınmaz Açık Artırma İlanında Muğla ili, Milas ilçesi, Akçalı mahallesi, Koyunalanı mevkii 114 ada 16 parsel 8.493,35 m2 yüzölçümlü, Zeytinlik Ana taşınmaz nitelikli taşınmazın Muhdesat bilgisinde "Tip: Ağaç Tanım: İçerisinde bulunan misafir Zeytin ağacı Mehmet Günay'a aittir" ibaresi bulunmakta olup, kaydında bulunan şerhle birlikte satışa çıkartıldığına ilişkin iş bu düzeltme ilanı ilgililere İİK'nun 126.maddesi uyarınca ilan olunur.