Yazdır

T.C. KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ 2018/63536 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, 1053 Parsel, GÖLLÜ Mahallesi tarla vasıflı, 21.350,00 m2 yüz ölçümlü, tam hisseli taşınmaz her türlü kültür bitkisi tarımına müsait, killi-tınlı toprak yapısında %1-2 meyilli olup,sulu tarım arazisi vasfındadır.Tapu kayıtlarında taşınmazın vasfı tarla olarak geçmektedir.Üzerinde ise çeşitli yapılar ve müştemilatları yer almakta olup bir kısmı üzerinde ise çeşitli meyveli ve meyvesiz yaklaşık 326 adet ağaç dikili olduğu görülmüştür.Bölge yılda 2 ürün alınabilir, toprak ve iklim özelliğine sahiptir.Bu nedenle ana ürün hasatından sonra toprak yeniden hazırlanıp, hemen akabinde uygun olan ikinci bir ürün ekilebilmektedir.Bu durum ise taşınmazın gelirinin yüksek olmasına neden olmaktadır. Bölgede sulu şartlarda yaygın olarak uygulanan münavebe (ekim nöbeti) sistemi,Buğday+2.ürün Mısır ve Pamuk tarımı şeklinde olduğundan değerlendirmelerde bu ürünler esas alınacaktır.Taşınmaz Gaziantep karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 4,0 kilometre, Doğukent Konutlarına yaklaşık kuş uçuşu 2,0 kilometre, Güneşevler Konutlarına yaklaşık kuş uçuşu 1,20 kilometre mesafededir.1053 Nolu parsel da bulunan TAVUK ÇİFTLİĞİ VE MÜŞTEMİLATLARI dir.
A- KÜMES:Zemin kattan oluşan Tek Katlı binadır. Cinsi kargir binadır. Yığma kargir sistemle inşa edilmiş, demir profil çatılı örtüsü galvanizli çinko, sıva ve badanası yapılmış, elektrik su ve sıhhi tesisatı bulunan 12x100=1.200 m2 oturumlu bir yapıdır. Pencere doğramaları demir profil, yer döşemesi beton şaplıdır. Elektrik-Su tesisatları yapılmış, Hali hazırda boştur. Yapı ruhsatı yoktur. Tahmini 20 yıllıktır. Alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır
B- KÜMES: Zemin kattan oluşan Tek Katlı binadır. Cinsi kargir binadır. Yığma kargir sistemle inşa edilmiş, demir profil çatılı örtüsü galvanizli çinko, sıva ve badanası yapılmış, elektrik su ve sıhhi tesisatı bulunan 10x100=1.000 m2 oturumlu bir yapıdır. Pencere doğramaları demir profil, yer döşemesi beton şaplıdır. Elektrik-Su tesisatları yapılmış, Hali hazırda boştur. Yapı ruhsatı yoktur. Tahmini 20 yıllıktır. Alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır
C- DEPO: Zemin kattan oluşan Tek Katlı binadır. Cinsi kargir binadır. Yığma kargir sistemle inşa edilmiş, demir profil çatılı örtüsü galvanizli çinko, sıva ve badanası yapılmış, elektrik su ve sıhhi tesisatı bulunan 10x60=600 m2 oturumlu bir yapıdır. Pencere doğramaları demir profil, yer döşemesi beton şaplıdır. Elektrik-Su tesisatları yapılmış, Hali hazırda ÇIRÇIR (pamuğu tohumundan ayıran işletme) olarak kullanılmaktadır. Yapı ruhsatı yoktur. Tahmini 20 yıllıktır. Alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
D- LOJMAN BİNASI:Zemin+1 kattan oluşan İki Katlı binadır. Cinsi betonarme binadır. Isınma sitemi sobalıdır. Borçluya ait meskenin Oturum alanı zemin kat=120 m2 3+1 daire tipidir. Girişte hol+oturma odası mutfak+banyo+wc +2 yatak odası bulunmaktadır. Yer döşemesi seramiktir. Duvarlar plastik boyadır. tavan kireç badanadır. Giriş kapısı demir doğrama kapı dır. İç kapılar ahşap pencereler PVC dir. mutfakta tezgâh ve dolap vardır. Yapı ruhsatı Yoktur. Tahmini 20 yıllıktır. Alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.1.kat=160 m2 dir. 3+1 daire tipidir. Girişte Veranda+hol+oturma odası mutfak+banyo+wc +2 yatak odası bulunmaktadır. Yer döşemesi seramiktir. Duvarlar plastik boyadır. tavan kireç badanadır. Giriş kapısı demir doğrama kapı dır. İç kapılar ahşap pencereler PVC dir. mutfakta tezgâh ve dolap vardır. Yapı ruhsatı Yoktur. Tahmini 20 yıllıktır. Alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Yüzölçümü : 21.350 m2 Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar Durumu Yok
Kıymeti : 3.264.370,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3083 sayılı yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır(Toplulaştırma şerhi devam edecektir)
1. Satış Günü : 09/01/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 11/02/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/63536 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.