Yazdır

T.C.DEVELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/21 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 nolu taşınmazın özellikleri : Kayseri İl, Develi İlçe, 148 Ada, 8 Parsel, Karacaviran Mah., Taşağıl Mevkii,Tarla nitelikli taşınmaz. Yaklaşık % 1 eğimli, killi- kumlu-tınlı toprak yapısına sahip olduğu, tarla yoluna cepheli ulaşım imkanı bulunan 1. Sınıf sulu tarım arazisi.
Yüzölçümü : 33.287,17 m2
İmar Durumu : İmar planı sınırları dışındadır
Kıymeti : 349.515,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/06/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 30/07/2019 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Develi Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat.
2 nolu taşınmazın özellikleri : Kayseri İl, Develi İlçe, 158 Ada, 3 Parsel, Karacaviran Mah., Tokmaklı Mevkii, tarla nitelikli taşınmaz. Yaklaşık % 1-2 eğimli, killi-kumlu-tınlı toprak yapısında Karacaviran mahalle yoluna cepheli, 1. Sınıf sulu tarım arazisi.
Yüzölçümü : 16.503,87 m2
İmar Durumu : İmar planı sınırları dışındadır
Kıymeti : 214.550,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/06/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 30/07/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Develi Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.0