Yazdır
SARAYKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Denizli/Sarayköy'de 29000 m2 tarla icradan satılıktır

SARAYKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00963726
Şehir : Denizli / Sarayköy
: 29000
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1 Satış
Muhammen Bedeli
:
1,015,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.04.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
17.05.2019 11:00
Satış Yeri
:
Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
SARAYKÖY
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Gürhayıt Mevkii, 113 Ada, 28 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe ve tarla vasfındadır. Kumlu - tınlı toprak yapısında sulama imkanına sahip toprak arazi yolları ile ulaşım imkanına sahipdir. Taşınmaz zemin üzerinde teraslama, sulama zemin üzerinde taksim gibi amaçlarla parçalar haline getirilmiş olup 29.01.2019 tarihi itibariyle yaklaşık 5 dekarı tarla olarak kullanılmakta diğer kısımları ise 25-30 yaşlarında ağaçlardan oluşan incir bahçesi olarak kullanılmaktadır. Zeminde % 5-6 eğim söz konusudur. Etrafı dikili ( incir-zeytin tarım arazileri ile çevrilidir ) İmar planı yoktur.
Yüzölçümü : 29.000 m2
Kıymeti : 1.015.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından İncelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Gürhayıt Mevkii, 113 Ada, 34 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe vasfındadır. Kumlu-tınlı toprak yapısında sulama imkanına sahipdir. Öncesinde zeytinlik olarak tesis edilmiş olsa da 29.01.2019 tarihi itibariyle üzerinde yoğunluk olarak kuzeydoğu kısmı ile doğu ve güney sınırı boyunca yaklaşık 30-35 yaşlarında 22 adet zeytin ağacı bulunmaktadır. Taşınmaza doğrudan ulaşım imkanı sağlayan kadastro paftasında işaretli yol bulunmamaktadır. Zemin üzerinde % 7-8 eğim söz konusudur. Etrafı dikili ( İncir-Zeytin) tarım arazileri ile çevrilidir. İmar planı yoktur.
Yüzölçümü : 1.548 m2
Kıymeti : 54.180,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından incelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Akyokuş Mevkii, 143 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında zeytinlik vasfındadır. Kumlu-tınlık toprak yapısındadır. Taşınmaza doğrudan ulaşım imkanı sağlayan kadastro paftasında işaretli yol bulunmamakla birlikte orman içi arazi yolları ile ulaşım sağlanmaktadır. 35-50 yaşlarında ağaçlardan oluşan zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Kuzey ve batısı orman arazisi, doğu ve güneyi dikili tarım arazileri ile çevrilidir. Zemin üzerinde % 10-15 eğim söz konusudur. İmar planı yoktur.
Yüzölçümü : 21.724 m2
Kıymeti : 543.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından incelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 158 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında avlulu kerpiç ev ve arsası olarak görünmektedir. İmar uygulaması yapılmamıştır. Parsel içinde ekonomik değeri olmayan ev yıkıntısı vardır. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Yüzölçümü : 160 m2
Kıymeti : 8.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından incelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 186 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe vasfındadır. Kumlu -tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz kapama bahçe özelliği göstermemekle birlikte 29.01.2019 tarihi itibariyle zemin üzerinde bir tarım faaliyeti yoktur. Üzerinde 25-30 yaşlarında 5 adet incir, 1 adet zeytin, 20-25 yaşlarında 1 adet ceviz, 15 -20 yaşlarında 1 adet armut ağacı bulunmaktadır. Etrafı dikili ( zeytin - incir ) tarla ve arazileri ile çevrilidir. 186 ada 4 parselle sınırdaş konumdadır, İmar planı yoktur.
Yüzölçümü : 1.026 m2
Kıymeti : 18.468,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından incelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 186 Ada, 4 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe vasfındadır. Kumlu-tınlı toprak yapısındadır. Taşınmaz tapuda bahçe vasfında olsa da fiilen tarla arazisi özelliği taşımaktadır. Üzerinde ekonomik değer teşkil eden 25-30 yaşlarında 2 adet incir ağacı bulunmaktadır. Doğusu Tekke-Yukarı tırkaz yolu ile çevrili olup, batı sınırı ise satışa konu edilen parsellerden 186 ada 3 parsel ile sınırdaş durumdadır. İmar planı yoktur.
Yüzölçümü : 786 m2
Kıymeti : 15.720,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından incelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:25 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:25 - 11:30 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Sarayköy İlçe, Tekke Mahallesi, Köycivarı Mevkii, 186 Ada, 7 Parsel sayılı taşınmaz. Taşınmaz tapu kayıtlarında bahçe vasfında olup kumlu tınlı toprak yapısındadır. Yaklaşık 3 dekarlık kısmının zeytinlik olarak kullanılmış, kalan kısmı ise boştur. üzerinde 45 adet 45-50 yaşlarında zeytin, 5 adet 20-25 yaşlarında ceviz, 5 adet 25-30 yaşlarında incir, 3 adet 10-15 yaşlarında elma, 3 adet 30-35 yaşlarında çam ağacı vardır. Batı, kuzey ve güney sınırları dikili tarım arazileri ile doğusu Tekke Yukarı Tırkaz yolu ile çevrilidir. İmar planı yoktur.
Yüzölçümü : 7.129 m2
Kıymeti : 178.225,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasından incelenebilir
1. Satış Günü : 19/04/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 17/05/2019 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : Sarayköy Hükümet Konağı Arka Bahçesi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.